Utställningen "Blå Skagerrack - på kryss i historiska farvatten" beskriver alla de fornlämningar som finns utefter Västkusten, från Tistlarna i Göteborgs södra skärgård upp till norska gränsen. Den stora skeppsleden utefter Bohuskusten var medeltidens E6:a som knöt ihop Norden med kontinenten.

– Jag tror inte att så många människor vet om att det finns många lämningar utefter kusten, säger Susanne Larsen, utställningsintendent på Sjöfartsmuseet.

Med fotografier och en del föremål beskrivs och förklaras många av de lämningar som finns utefter kusten och som många sommarbadare kanske inte ens en gång tänkt på.

Utställningen visar äldre tider liv och arbete i form av skeppsristningar, döingerösen, stenlabyrinter, natthamnar, tomtningar och utskärskyrkogårdar.

Utställningen har gjorts av Bohusläns museum som i fyra år finkammat kusten efter kulturlämningar. Den öppnar på lördag och pågår fram till den 24 februari på Sjöfartsmuseet.