Samarbete mellan kulturinstitutioner. Tre målningar från Göteborgs konstmuseum är med och representerar Sverige i ett "digitalt konstmuseum" med mer än 300 verk från hela Europa.

Projektet heter Europeana 280 och är ett samarbete mellan 158 europeiska kulturinstitutioner i 28 länder. Varje land har fått välja ut minst tio verk som finns i landet och som varit tongivande för Europas konsthistoria.

I Sverige har Riksantikvarieämbetet haft uppdraget att samordna urvalet, som skedde i en workshop med ett 30-tal nominerade konstverk plus de tio mest sökta svenska verken på Wikipedia.

Totalt 14 verk representerar nu Sverige. Från Göteborgs konstmuseum valdes tre målningar ut: Alexander Roslins Dubbelporträtt från 1754, Sophie Amalia Ribbings Ritande gossar från 1864 samt Hanna Paulis porträtt av konstnären Venny Soldan-Brofeldt, 1886-87.