Parad från Götaplatsen till Gustaf Adolfs torg. Efter två år av digitala ceremonier kan Göteborgs Stad återigen hedra de svenska veteranerna på stadens gator. Den 29 maj hålls en parad från Götaplatsen till Gustaf Adolfs torg där en ceremoni hålls för att uppmärksamma de svenskar som har sänts ut av staten på fredsbevarande och humanitära uppdrag. Ceremonin är öppen för allmänheten.

Veterandagen den 29 maj är en internationell dag för att hedra krigsveteraner men också civila som gjort en insats för fred och stabilitet i vår omvärld.

Sedan 2018 anordnar Göteborgs Stad en veteranceremoni tillsammans med Försvarsmakten, Polismyndigheten samt ett flertal veteranföreningar.

Veterandagens ceremoni är öppen även för allmänheten. Ceremonin kommer bland annat innehålla utdelning av medaljer till Cypernveteraner, tal av kommunfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin och landshövding Lisbeth Schultze, samt sång av Domkyrkans ungdomskör.