Majornas bibliotek utökar sin Medborgarlots och satsar ytterligare på samhällsinformation. Under våren kommer företrädare för olika kommunala verksamheter finnas på plats för att informera och svara på frågor. Första "Lunchlotsen" är den 21 februari och handlar om förskola, skola och fritid.

Sedan i höstas finns den så kallade Medborgarlotsen på Majornas bibliotek. Verksamheten är ett slags medborgarkontor i miniatyr och syftar till att förbättra invånarnas möjligheter att få information om och kontakt med myndigheter, kultur- och föreningsliv.

Både lunch- och kvällslots

I vår startar man en serie arrangemang både lunch- och kvällstid.

– Lunchtillfällena är till för att representanter från kommunala och lokala verksamheter ska kunna berätta lite kort om vad de gör och att det ska finnas möjlighet att ställa frågor, säger Anna Landin, kontaktperson på Medborgarlots.

Avstamp i majbornas enkätsvar

Programmet är upplagt i enlighet med resultatet från en enkät som tidigare gått ut till alla som bor i Majorna.

– Det folk ville veta mer om var det lokala, som förenings- och kulturliv, och inte som vi först trodde, få information om EU, riksdag och regering, säger Anna Landin.

Samtidigt som luncharrangemangen startar föreläsningsserien Kvällslots. Även här har man tagit avstamp i majbornas önskemål. Den 21 februari håller stadsbyggnadskontoret i ett föredrag om den nya översiktsplanen för framtida byggande i Göteborg och Majorna.