Kommer vi i framtiden att bo i hus som är till hälften nedgrävda i marken? Eller på flytande öar? På söndag har Stadsmuseet vernissage för en utställning som vill vidga gränserna för vad som är möjlig arkitektur.

Det behövs mer lust och fantasi i debatten om hur Göteborg ska utvecklas. Den tanken ligger bakom Stadsmuseets uppmaning till två konstnärer och arkitekter, Anders Holmén och Kristina Dahlberg, att skapa ett antal vildsinta visioner av hur staden skulle kunna gestalta sig om 100 eller 200 år.

På söndag den 29 januari visas resultatet, i form av sex modeller med tillhörande texter – allt under samlingsnamnet Älvmageddon.

– Det är inte lätt att beskriva utställningen. Men den leker mycket med tankar kring vårt förhållande till miljö och natur, berättar Rebecka Bergström, projektledare för Dialog Södra Älvstranden.

Det finns ingen direkt koppling vare sig till Göteborg eller Södra Älvstranden-projektet i Älvmageddon – syftet är snarare att stimulera till en mer kreativ debatt kring stadsutveckling i största allmänhet.

Utställningen pågår mars månad ut.