Aktiviteter och historisk hänsyn. En dansbana med spegeltak, fler boulebanor, en solig slänt med plats att umgås och nya spår för promenad och terränglöpning på en tidigare otillgänglig kulle. Det är några av inslagen i Speg-Ling – det vinnande förslaget i arkitekttävlingen om utformningen av en ny entrépark vid Slottsskogsvallen.

Bakom det vinnande förslaget står arkitektbyrån Nyréns. I juryns motivering står bland annat att förslaget ”lyckas både handfast ta vara på och lyfta fram platsens inneboende kvaliteter och samtidigt ge förutsättningar att bli en modern aktivitetspark”.

– Vi är glada över det vinnande förslaget, som har potential att utvecklas under lång tid framöver för göteborgarna. Det har varit en tuff utmaning för oss i juryn att utse en vinnare bland de nyskapande förslagen, säger Anders Ramsby, förvaltningsdirektör för idrotts- och föreningsförvaltningen och juryns ordförande.

Det vinnande förslaget innehåller flera platser för olika aktiviteter – som exempelvis en dansbana, nya bouleplaner, trappor och räcken för kickbike och skateboard, samt lekplatser och pingisbord. Slänten på områdets östra sida kommer att göras i ordning till en solhylla där man kan sitta och umgås om somrarna, och nya promenad- och terränglöpningsspår kommer att anläggas på en kulle med ekar öster om parken. Det kommer också att finnas större gräs- och asfaltsytor.

Hänsyn till platsens historia
Göteborg stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård har suttit med i juryn som representant för park- och naturförvaltningen, som förvaltar Slottsskogen. Den nya parken är tänkt att fungera som en entré till Slottsskogsvallen och samtidigt knyta samman idrottsplatsen med den stora parken på andra sidan vägen. Helena Bjarnegård säger att en bidragande orsak till att juryn valde Nyréns förslag var den stora hänsyn som de tagit till Slottsskogsvallens historia.

– Det här gänget har tittat mycket på historien, och bland annat tagit vara på den ursprungliga triangelformade platsen som leder in till den elliptiska arenan. På den nuvarande parkeringen i parkens östra del har de skapat en labyrint med mängder av aktiviteter, som knyter an till Slottsskogsvallens ursprungliga 1920-talsklassicistiska stil. De skapar ett nytt historiskt lager, med respekt för de äldre underliggande lagren, säger hon.

Ville inte sabba
Just respekten för platsen kulturhistoria har varit central i arbetet för teamet bakom förslaget.

– Det är en självklar del i arbetet på vår arkitektbyrå, och vi hade också med en byggnadsantikvarie i gruppen bakom förslaget. Slottsskogssvallen är en arkitekturhistoriskt viktig plats, så en av våra första tankar var: ”hur gör vi utan att sabba någonting”, säger Bengt Isling på Nyréns, som lett arbetet med förslaget.

Hans kollega Kristina Dexner fyller i:
– På platsen finns många spår av historien, vilket vi ville ta fasta på. Vi ville att den nya parken inte bara skulle bli en snabb plats som man passerar på väg till Slottsskogsvallen, utan en plats som står för sig själv. Vi fastnade mycket för den nuvarande parkeringsplatsen i området östra del – det är en plats med fint ljus och en sluttning mot ekkullen bakom, och en bra plats att etablera verksamheter.

Aktiviteter för kvinnor och tjejer
Jämställdhetsaspekten har också varit viktig i arbetet med förslaget. Emma Pihl på Nyréns säger att de försökt utmana de gängse föreställningarna om hur en plats för spontanidrott och fysiska aktiviteter ska se ut, eftersom forskningen visar att det traditionellt framför allt är unga killar som använder dem.

– Idrottsytor styrs ofta av en massa föreställningar om hur det ska se ut. För att skapa en plats för alla behöver vi utmana de föreställningarna och slå oss fria. Därför har vi riktat extra uppmärksamhet mot att ge plats för aktiviteter för kvinnor och unga tjejer, till exempel genom dansbanan. Då tror vi att fler kommer känna sig välkomna, säger hon.

Skruvar vidare på förslaget
Nu inleds nästa steg i arbetet med entréparken, som ska stå klar lagom till stadens 400-årsjubileum 2021. Särskilt lämpligt, kan tyckas, då den var i samband med Jubileumsutställningen 1923 som Slottsskogsvallen invigdes. Idrotts- och föreningsförvaltningen kommer nu tillsammans med arkitektteamet och andra aktörer, som trafikkontoret, Göteborgsvarvet och idrottsföreningar, att fortsätta arbeta med förslaget.

– Nu skruvar vi vidare. Förslaget är också en bra grund att stå på också för fortsatt utveckling efter 2021, säger Axel Peterson som är utvecklingsledare på idrotts- och föreningsförvaltningen.

5CD8.jpg
Bengt Isling, Kristina Dexner och Emma Pihl från Nyréns arkitektkontor, och Nicolas Philip från ÅF har arbetat med förslaget.