Utelekrum för att lägga näsan i blöt. Nästan hundra volontärer – från skolklasser till pensionärer – har hörsammat uppmaningen att hjälpa till med att bygga utelekrummet i Jubileumsparken i Frihamnen. Fram till 10 maj finns chansen att vara med.

Att det regnar en del i Göteborg är ingen nyhet och inte heller att det i takt med klimatförändringarna troligtvis blir ännu mer regn. Det är hur som helst utgångpunkten för utelekrummet på temat vatten som just nu håller på att byggas i den framväxande Jubileumsparken i Frihamnen.

Utelekrummet, som ska heta Näsan i blöt, är tänkt att vara en plats som är extra rolig när det regnar. Här ska man kunna leka med vatten och undersöka vad som händer när regnet faller på hårda, mjuka, gröna och blå ytor. I Näsan i blöt kommer det förutom vattenverktyg att leka med också gå att klättra, springa och vila sig under ett väderskydd.

Många vill bidra
Under ett par veckor har ett hundratal volontärer varit med i byggandet av ett just det väderskyddet. Genom sociala media och riktade inbjudningar har Göteborgs Stad bjudit in alla som velat delta och bidra till framväxten av den här delen av Jubileumsparken. Och gensvaret för workshopen har varit stort och brett.

Skolklasser, gymnasieelever, vuxna, studerande och pensionärer har slutit upp och var och en får bidra utifrån sina förutsättningar.

– Det är verkligen roligt att så många har hörsammat uppmaningen. Att redan i det här stadiet engagera göteborgare i Jubileumsparken och framtidens Frihamnen är värdefullt på många sätt. Vi ser att deltagarna är stolta över vad de åstadkommer och att de kan komma tillbaka och tänka ”det här har jag varit med och byggt”, säger Malin Finlöf projektledare på stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Att göteborgarna bjuds in för att delta i utvecklandet av parken är en metod som alltid används i arbetet med Jubileumsparken. Det är tolfte gången som ett open call – som det deltagande arbetet kallas – genomförs.

Invigs i juni
Utelekrummet är en del av EU-projektet Begin om blå-gröna dagvattenlösningar för att hitta nya sätt att ta hand om regnvatten i takt med ökade regnmängder. Bygget leds av det spanska arkitektkollektivet Recetas Urbanus.

Näsan i blöt invigs i juni och då kommer det att finnas experter på plats för att berätta mer om vatten.

De finns fortfarande möjlighet att delta i bygget av Näsan i blöt som pågår fram till 10 maj. Anmälan görs på länken nedan. Grupper måste anmäla sig, men enskilda personer kan titta förbi och se om det finns plats.