”En folkhälsosatsning”. Från och med i höst kommer ungefär 500 äldre ungdomar och vuxna i Göteborg att få kostnadsfri simundervisning. Flera föreningar får bidrag för att kunna genomföra satsningen.

– Satsningen är en del i Göteborgs Stads arbete för jämlikhet. Simkunnighet är en del av folkhälsoarbetet. Insatsen är indirekt en satsning även på barnen, eftersom vi ser tendenser att föräldrar som inte är simkunniga inte i lika hög grad tar sina barn till simhallar, sjöar och havet, säger Helena Eriksson, planeringsledare bad på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Det finns ingen siffra på hur stort behovet är av simundervisning för vuxna, men det finns ett högt tryck på de simkurser som i dag finns för vuxna.

– Det är trots att det finns en avgift kopplad till dem. Då vill vi även ge de som inte har möjlighet att betala chansen att lära sig simma, säger Helena Eriksson.

Bedrivs i tio simhallar
Befintlig simundervisning, som just nu kostar, görs från i höst avgiftsfri. Dessutom tillkommer fler kurser för vuxna. Föreningar som tidigare endast har haft kurser för barn startar nu till exempel även undervisning för vuxna.

Föreningarna som får bidrag för att bedriva simundervisning i höst är Göteborg Sim, Svenska Livräddningssällskapet, Muslimska kvinnors idrottsförening, Göteborgs Kungliga Segelsällskap, Felix dykförening och Angereds simklubb. Undervisningen ska bedrivas i tio simhallar runt om i Göteborg.

– Det som jag tycker är så fantastiskt är att det är så många som har gått ihop och att det blir en väldig bredd på undervisningen. Det kommer till exempel att finnas kurser för enbart kvinnor, yngre vuxna, mixade grupper med mera.

”Håll utkik”
Idrott- och föreningsförvaltningen kommer att gå ut med info om vilka aktörerna som bedriver verksamheten är. Sedan är det upp till allmänheten att vända sig till valfri förening.

– Man får hålla utkik helt enkelt, säger Helena Eriksson.