Idrotts- och föreningsnämnden sa på onsdagen nej till att avskriva GIK Wasaiternas skulder på 560.674 kronor och nollställa övriga ekonomiska mellanhavanden. Nämnden menar att samma regler måste gälla för alla föreningar, GIK Wasaiterna kan inte särbehandlas.

Idrotts och föreningsnämnden gav i stället sin förvaltning i uppdrag att skriva en ny avbetalningsplan som tar hänsyn till föreningens ekonomiska förutsättningar.

Måste betala hyran i förskott

Wasaiterna måste också betala hallhyran i förskott från och med den 15 oktober för att inte dra på sig fler hyresskulder. Den nuvarande skulden på 560.674 kronor består av en gammal avbetalningsskuld på 425.417 kr och obetalda fakturor på 135.257 kronor.

Idrotts- och föreningsförvaltningen ska också utreda Wasaiternas begäran om att få överta klubbstugan som föreningen disponerar vid Angereds sporthall.