Stadsmuseet slår till helgen upp portarna till en ny utställning - Whaam. Den handlar om serier och är en utställning om humor, äventyr, konst och kommunikation. En rad kända namn som Sture Hegerfors och Lasse Åberg ligger bakom utställningen som skildrar serie ur en rad infallsvinklar. Det är allt från språket till rollen som uppfostrare.

Den hundraåriga serien hör enligt utställarna hemma på museum eftersom den tecknade serien har spelat stor roll för vår tids bildkonst.

Unik samling

Utställningen innehåller en unik samling serieoriginal från hela världen. Dessutom finns det föremål med serieanknytning, till exempel konstverk och souvenirer som inspirerats av serier. Det är Sture Hegerfors och Lasse Åberg som sammanställt utställningen.

Det tredje språket

Även Bild- och Ord akademin, BOA har bidragit till utställningen. BOA lyfter fram den tecknade seriens pedagogiska möjligheter genom sin kombination av text, bild och form. Ju fler sinnen som samverkar desto större blir möjligheten att förmedla och uppfatta ett budskap.

Utställningen pågår mellan 15/12 2001 – 28/4 2002.