Från 2000 år gamla gravar. Nu lämnar Göteborg tillbaka ytterligare 51 av de sammanlagt 89 så kallade Paracastextilierna till Peru. ”Det har fungerat bra. Textilierna är ömtåliga och vi tänker hela tiden på föremålens bästa”, säger Göteborgs Stads internationella chef Gunilla Bökmark.

Hon besöker Peru tillsammans med Mariya Voyvodova (S), kommunalråd med ansvar för kultur och ordförande i kulturnämnden, mellan den 9 och 15 december för att där officiellt överlämna textilierna till Perus kulturdepartement. Vid ceremonin kommer Perus president att närvara.

– De är oerhört stolta över textilierna, och vi har haft ett väldigt bra samarbete kring överlämnandet. Vi kommer ha en intensiv vecka där vi förutom att träffa presidenten och kulturdepartementet också bland annat besöker flera museer och Sveriges nyöppnade ambassad i Lima, säger Gunilla Bökmark.

Textilierna i den så kallade Karell-samlingen tros härstamma från gravplatsen Necrópolis de Warikayan, som ligger på Paracashalvön i södra Peru. De 89 textilier som varit i Göteborgs Stads ägo tros ha hittats av gravplundrare, och fördes hit utan tillstånd från Perus myndigheter mellan 1931 och 1933. De är runt 2000 år gamla och har ett mycket stort kulturhistoriskt värde.

”Det känns väldigt bra att lämna tillbaka dem”
– Det är en väldigt vacker samling. De kom till Göteborg på ett sätt som i dagsläget inte hade varit acceptabelt. Så det känns väldigt bra att lämna tillbaka dem till Peru, säger Gunilla Bökmark.

Beslutet att lämna tillbaka textilierna fattades av kommunfullmäktige 2013. 2014 gjordes en första resa där fyra textiliefragment återlämnades, och en tredje och sista återlämning sker lagom till Göteborgs 400-årsjubileum tillika Perus 200-årsjubileum 2021.