Göteborgarnas idéer efterlyses. En regnlekplats, vad är det? En lekplats som tar vara på regnet och blir extra kul när det regnar, så klart. Men hur? För att besvara den frågan vill park- och naturförvaltningen nu få in idéer från göteborgarna.

Bakgrunden till Göteborgs stads satsning på en regnlekplats är ambitionen att bli ”världens bästa stad när det regnar” till jubileumsåret 2021. Och platsen är bestämd – Näckrosdammen.

4566.jpg– En befintlig lekplats där ska rustas upp och bli en regnlekplats. Nu när vi har bestämt platsen vill vi veta både vad folk tycker om lekplatsen i dag och vilka olika funktioner de vill se i framtiden, säger park- och naturförvaltningens projektledare Emma Johansson.

Allmänheten är därför välkommen att komma in med synpunkter, önskemål och förslag fram till den 10 november. Därefter kommer en upphandling göras för att anlita en landskapsarkitekt som ska ta fram ett förslag till utformning av regnlekplatsen. Byggstarten är planerad till våren 2018 och efter nästa sommar ska regnlekplatsen vara klar och redo att ta emot Göteborgshöstens nederbörd.

Vattenhjul och snurror
Eftersom Göteborgs Stad aldrig tidigare byggt någon regnlekplats är det många frågor om utformningen som ännu återstår att besvara.
255E_2.jpg

– Vi vet inte riktigt ännu hur det ska bli, det är en utmaning. Men under Kulturkalaset i somras ställde vi en generell fråga om hur folk vill att en regnlekplats ska vara, och fick in en del förslag. Som exempelvis att på olika sätt förstärka de sinnliga intrycken av regnet via hörsel, känsel och lukt. Andra efterfrågade pedagogiska inslag – kanske ska man kunna se hur mycket det regnat, säger Emma Johansson.

Andra generella önskemål gällde möjligheter till lek och rörelse, som vattenhjul och snurror, och att det också är viktigt att det finns varma och torra platser vid regnlekplatsen.

– Det är ett spännande projekt med många infallsvinklar, och vi hoppas på många förslag från allmänheten, säger Emma Johansson.