Seminarium om resandefolket och cirkusen. Familjen Eisfeldt var en av många resandefamiljer som turnerade runt i Sverige och norra Europa med lindans, svärdslukning och akrobatik. Deras bidrag till cirkuskonsten och teatern har varit bortglömd, men uppmärksammas i ett seminarium på Stora Teatern tisdag 28 april.

Seminariet anordnas av Kulturgruppen för resandefolket i samarbete med Göteborgs Teaterförening. Under kvällen ges sex kortföreläsningar. De tar sin utgångspunkt i en nyutgiven bok om cirkusfamiljen Eisfeldt och belyser cirkustraditionens kulturhistoriska betydelse.

Tradition med rötter i Indien
– Under flera hundra år var det nästan bara resandefolket som höll på med cirkusverksamhet, buktaleri, akrobatik och annat i Sverige och Danmark. Det är en tradition som härstammar från de grupper som lämnade Indien på 600-800-talet, säger Richard Magito Brun, styrelsemedlem i Kulturgruppen för resandefolket.

Richard Magito Brun har letat fram arkivmaterial och skrivit boken tillsammans med två andra som liksom han själv är avlägsna ättlingar till Eisfeldtfamiljen.

– Men det blir inga uppträdanden den här kvällen, utan det blir föredrag och samtal i två timmar.