Utställningen ”Gud har 99 namn” har haft 2.500 besökare under det år som den har funnits i Göteborg. ”Vi utbildar just nu 20 nya multireligiösa guider för att kunna möta den stora efterfrågan”, säger Lena Sjöberg på Sensus studieförbund i Västra Sverige.

– Det är i huvudsak elever från högstadiet och gymnasiet som besökt utställningen, men även vuxengrupper och elever från Sfi-utbildningar. Vi är jätteglada att vår utställningen haft så många besökare, fortsätter hon.

Utvidgar målgruppen

– Under 2005 vill Sensus särskilt rikta sig till vårdpersonal eftersom de möter så många människor med olika religiös och kulturell tillhörighet. Därför är det viktigt med förståelse och kunskap om vad tron betyder i livets utsatthet, säger Lena Sjöberg.

Till vecka 16 och 17 har Sensus därför bjudit in vårdchefer för att de ska få titta närmare på utställningen, bli nyfikna och erbjuda sin personal fortbildning i mångfaldsfrågor.

Flerspråkiga guider

På ”Gud har 99 namn” kan besökarna uppleva sex världsreligioner interaktivt, vilket innebär att man kan känna, lukta, lyssna och prova kläder. De interaktiva inslagen har fått besökarna har stannat längre än på traditionella utställningar.

– Många av de lärare som varit här har kommit tillbaka med nya klasser, och det tycker jag är ett gott betyg, säger hon. De flerspråkiga guiderna finns där för att ge besökarna en bra och rättvis bild av de olika religionerna.

Svårt hitta finansiärer

– Vi har fantastiskt många språk att erbjuda guidning på, säger hon. Vill man få en fördjupning kan man också beställa föredrag med teman som ”Vett och etikett”, ”Mat, tro och tradition”, ”Böner och riter” samt ”Himmel, helvete eller återfödelse?”. Föredragen kan vara i Gårda där utställningen finns, men föredragshållarna kan också åka ut till de som beställt det.

Göteborgs stad bidrar med ekonomiskt stöd till Sensus, men i övrigt har det varit svårt att hitta finansiärer. Sensus har åtagit sig att visa utställningen i Göteborg under tre år, trots att den inte ger något ekonomiskt överskott. Sensus har också tagit fram en multireligiös almanacka som kan användas i undervisningen i skolorna.

Fotnot:
”Gud har 99 namn och bara kamelen vet det hundrade” är ett arabiskt ordspråk.