För två år sedan startade Teskedsorden – stiftelsen bakom utdelningen av "Så botar man en fanatiker". Bo Pellnäs, som varit med i styrelsen sedan starten, mötte fanatismen och dess mest blodiga konsekvenser, i sitt arbete som medlare under kriget på Balkan.

Under sina år i före detta Jugoslavien träffade Bo Pellnäs nästan alla de politiker som de senaste åren stått inför rätta för brott mot mäskligheten. Alla var de uppblåsta av fanatisk nationalism och deras främsta vapen var att spela på folks rädsla för ”den andre”.

– Om vi hänger oss åt rädsla och låter fanatiker och fundamentalister få det som kallas problemformuleringsrätten, då är vi väldigt illa ute. Då blir det ingen värld som jag tycker mina barnbarn ska leva i, säger Bo Pellnäs.

77AE.jpg
Det är det som är Teskedsordens syfte. Att inte låta fanatiker och fundamentalister få bestämma hur vi tolkar vår omvärld och att verka för tolerans och förståelse.

Att spela på folks rädslor är en uppmaning till motsatsen. Terrorismen är till exempel, menar Pellnäs, ett trots allt ganska begränsat fenomen, och har inte nått en nivå som demokratiska samhällen inte borde kunna hantera. Det är faktiskt inte så många som dödats i terroristattacker, menar han.

Politiker piskar upp stämningen

Istället har politiker spelat på folks rädslor för att kunna driva sin egen agenda. Spelet före Irakkriget handlade mycket om att piska upp stämningen och att skapa rädsla för terrorismen.

– Amos Oz säger i sin bok mycket klokt att det är bara sansade människor som kan tygla fundamentalismen. Och jag tror han är något viktigt på spåret där. Det är bara moderata nationalister som kan tygla de fanatiskt nationalistiska och så vidare, säger han.

För Bo Pellnäs är det självklart att konfrontation inte alltid är den bästa vägen. Hans slutsatser kan tyckas ovanliga för att komma från en före detta överste i det militära. För det var genom militären han gjorde sin karriär. Men den tog honom till chefsposter inom fredsbevarande insatser runt om i världen. På Cypern, i Afghanistan och framför allt under konflikten på Balkan under 90-talet. Perspektivet blir därefter. Numer är han pensionerad, men en engagerad debattör i säkerhetspolitiska frågor.

Oroliga förorter och främlingsfientlighet

Bo Pellnäs bor i Brösarp i Skåne som han menar är ovanligt förskonat från fanatism, men på många håll runt omkring i hans landskap finns problem. Både när det gäller oroliga förorter i till exempel Malmö och med främlingsfientlighet i till exempel Landskrona.

– Det finns ett väldigt tydligt samband med den globala fanatismen och det som händer även lokalt i vårt land. Dels kommer det människor till oss som varit utsatta för det. Dels har vi mottagandet, där vi har uppenbara nationalistiska strömningar, säger Pellnäs.

– Därför är inte detta bara ett internationellt problem, utan ett problem som finns runtomkring oss och till och med inom oss.

Det är viktigt att skärskåda sig själv, sina egna motiv och sin egen tillvaro innan man börjar frälsa världen med ”sanningen”. Teskedsordens tanke är att om alla gör sitt för att släcka den eld som är fanatism och fundamentalism, genom att hälla på sin lilla tesked vatten, så kan vi tillsammans släcka elden. Kan man göra det, kan man skapa hopp om ett alternativ som är humanistiskt, mänskligt och värdigt.

Nytt projekt på gång i Malmö

Själv planerar han att i Teskedsordens namn engagera sig i Malmö, men ännu är inget klart över hur detta ska se ut.

– Finns det några fanatiker att bota i Malmö så ska vi bota dom. Frågan är bara hur och var och varför? Säger han med glimten i ögat.

Kanske blir det någon form av skolprojekt. Skolans och lärarnas viktiga roll i sammanhanget tycker han inte kan överskattas. Barn kan vara väldigt fanatiska och lärare som kan väcka nya tankar hos dem som är låsta i sitt tänkande är oerhört värdefulla.

– Överallt där barn kommer tillsammans, oavsett hur olika de är, så har de inga problem med att finna varandra. Det där som låter så bestämt är oftast inte alls det, säger Pellnäs.

– Det är det fina med ungar. De kan uttrycka sig ganska starkt, men i det praktiska agerandet är de mycket mer förlåtande än vuxna. Allting i sådana här sammanhang går ju ut på att låta människor upptäcka likheterna. Och inte fastna på det som är olika för det är ju så väldigt lite som är det egentligen.

Text och bild:

Läs också:
• Israeliske författaren Amos Oz kommer till Göteborg
[2009-01-14]
Tankar om fanatism engagerade Polhemselever [2009-01-14]
Vardagsnära diskussion om fanatism bland Burgårdselever
[2009-01-14]

5943