Var gick gränserna för förintelsen? Var gick gränsen mellan rädsla och lydnad, mod och feghet, likgiltighet och desperation, hopp och uppgivenhet, lycka och förtvivlan? Det är utgångspunkterna för ”Gränser”, den ambulerande utställning som invigs på Schillerska gymnasiet på tisdag. Vid varje stopp fylls utställningen på med nya bidrag till temat, göteborgselevernas bidrag handlar om broar och civil olydnad.

– Utställningen har ett Levande-historia-koncept där gränserna har mycket med förintelsen att göra men vi har våra gränser här och nu. Jag tänker på Vasaplatsen och vad som hände på Schillerska och kanske kommer eleverna att ta upp gränsen mellan vad som är tillåtet och otillåtet, vad är civilkurage och vad är civil olydnad, säger Ann Hatteböl, ansvarig för barn- och ungdomskultur på kulturförvaltningen.

Många slags gränser

Uställningen körs runt i Sverige i en stor lastbil som vecklas ut som ett dragspel till 50 kvadratmeters utställningsyta och en pedagog från Riksutställningar följer också med på resan.

– Utställningen är bemannad för att man på ett schysst sätt ska kunna problematisera de bilder och de frågeställningar som finns med.

Efter första stoppet på Schillerska drar utställningen vidare till Älvstrandens bibliotek till eleverna på de fem gymnasierna på Norra Älvstranden.

Fyller själva på

På varje stopp som utställningen gör i landet fyller elever själva på utställningen med egna gränsmarkeringar, en symbol och en fråga, som hänger samman med ett lokalt tema.

– Det kan också handla om exempelvis sexuella gränser, socio-ekonomiska gränser och vanliga klassgränser. Älven uppfattas som en väldigt stark gräns här i Göteborg. Det ska bli väldigt intressant att se hur eleverna relaterar till en utställning med förintelsetema.

På Schillerska har eleverna valt temat civil olydnad där de i bild och form gestaltat gränsen mellan kriminella handlingar och civilkurage. På Norra Älvstrandens skolor är gränsfallet broar.

Bli medvetna om egna val

Syftet med utställningen är att göra ungdomarna medvetna om sina egna val i hur de sorterar och kategoriserar människor och se hur det rimmar med principen om alla människors lika värde.

I Göteborg kommer skolbio att visa film på biografen Draken i anslutning till temat. Gymnasieskolorna får också gå på teaterföreställningen Café Terezin på Konserthuset.

Fotnot:
”Gränser”, som är ett samarbete mellan Forum för levande historia och Riksutställningar, innehåller också seminarier, debatter, kulturhändelser, filmvisningar och en egen webbsida (se länk nedan).

Utställningen pågår på Schillerska gymnasiet mellan den 18 och 22 november, och på Älvstrandens bibliotek mellan den 25 november och 5 december

På Schillerska är utställningen också öppen för allmän visning tisdag klockan 14-16, onsdag-fredag klockan 13-16 och lördag klockan 11-15.