Assyrier/syrianer är en kristen folkgrupp på cirka tre miljoner människor. I dag är de flesta skingrade över hela världen, främst som en följd av förföljelse och förtryck.

Folkgruppen har sitt ursprung i Mellanöstern: sydöstra Turkiet, norra Syrien, västra Iran, norra Irak och Libanon.

De första assyriska/syrianska flyktingarna kom till Sverige på 60-talet. När förtrycket och trakasserierna hårdnade rejält igen på 70-talet, under Cypernkriget, ledde det till en ny utvandringsvåg.

I dag bor cirka 60.000 assyrier/syrianer i Sverige, cirka 70.000 i Tyskland, många i andra europeiska länder, cirka 400.000 i USA och en stor grupp även i Australien.

Hamnade i skuggan

Massakern på cirka 250 000 assyrier/syrianer och kaldéer i sydöstra Turkiet 1915, i det dåvarande Ottomanska riket, har inte erkänts som folkmord. Turkarna har inte bett om ursäkt för illdåden och i Sverige har regeringen inte tagit ställning i frågan.

En förklaring till att så få känner till detta folkmord är att det hamnade i skuggan av ett annat, folkmordet på 600.000 armenier. Den 24 april 1915 betecknas av historikern Gavid Gaunt, professor i historia vid Södertörns högskola, som starten på det armeniska folkmordet med massarresteringar och deportationer. På sommaren stod det klart att även assyrier/syrianer deporterades och att deportationerna var välorganiserade.

Samstämmiga vittnesmål

En stor del av det Ottomanska rikets kristna befolkning, som flytt, har lämnat samstämmiga berättelser om förvisningar, våld och övergrepp.

Det finns även samstämmiga vittnesuppgifter från tyska och amerikanska konsuler och ambassadörer samt otaliga dokument från missionärer som var verksamma i området.

Den 6 juli 1915 rapporterade den svenska ambassaden i Konstantinopel till den svenska regeringen om förföljelser mot de kristna som tagit hårresande proportioner.
62EC.jpg
Den 10 juli skrev tyska ambassaden i Konstantinopel till Berlin att det såg ut att handla om ”lösning” av den kristna frågan genom ”förintelse av den armeniska (kristna) rasen”.

Religiösa motiv

Folkmordet på armenierna och assyrierna/syrianerna hör ihop med det ottomanska imperiets sammanbrott, det turkiska nationalistiska uppvaknandet och ungturkarnas maktövertagande vid en revolution år 1908.

Då infördes en ny minoritetspolitik. Målet var en stat för ett folk, turkar, och en enda religion.

Bakom övergreppen på de kristna stod alltså ungturkarna och den ottomanska armén. De fattiga kurderna blev enligt Gaunt medlöpare till de ottomanska myndigheterna, av materiella skäl.

För hundra år sedan bodde cirka två miljoner assyrier/syrianer i Turkiet, uppgifterna om exakt hur många går isär. Idag lever där endast cirka 3 000 personer, fortfarande under hård press.

3592