”Måste höras innan de tystnar”. ”Glöm aldrig – fem vittnen från Förintelsen”. Så heter den samling som Göteborgs Stad ger ut. ”Det här är röster som måste höras innan de tystnar”, säger Ann Hanbert på Levande historia.

Författaren Monica Hirsch och fotografen Maja Kristin Nylander har fångat judiska och romska överlevares historier i samlingen ”Glöm aldrig – fem vittnen från Förintelsen”. 

– Det är viktiga berättelser som varit smärtsamma att dela med sig av. Jag känner en stor tacksamhet för det förtroende jag fått från alla som deltar i skriften, säger Monica Hirsch.

Men samlingen innehåller inte bara vittnesmål från överlevare utan även deras barn och barnbarn. 

– Trauman från Förintelsen går i arv. Det försvinner inte med en generation. De som växer upp med föräldrar som upplevt lägren påverkas i allra högsta grad också, säger Monica Hirsch. Varje generation präglas på sitt sätt. Många barn till överlevande har vuxit upp i svår tystnad med föräldrar som försökt tiga om allt det ohyggliga de har gått igenom. Andra barn kan ha haft en omvänd situation, med ett ständigt berättande. 

Idag går tredje generationen, barnbarn till överlevare, ut i skolor och berättar sin far eller morförälders berättelse om Förintelsen, säger Ann Hanbert.

Komplement i skolundervisning
Just skolorna är den stora målgruppen för vittnesmålen. Förhoppningen är att de personliga berättelserna ska beröra och skapa samtal.

– Precis som titeln säger får vi aldrig glömma, säger Ann Hanbert. Hon berättar att de velat göra en vacker och värdig skrift.

För att ge tillbaka och tacka de medverkande för deras mod att berätta.Gettot utanför Bedzin, Hit tvingades Sigmund Baum och hans familj flytta 1942. Cirka ett och ett halvt år senare tömdes lägret och de skickades alla till Auschwitz-Birkenau.

Ghettot utanför Bedzin, Hit tvingades Sigmund Baum och hans familj flytta 1942. Cirka ett och ett halvt år senare tömdes lägret och de skickades alla till Auschwitz-Birkenau.