Den Augustprisade författaren Steve Sem Sandberg är det stora dragplåstret när hundratals särskilt inbjudna - på dagen 65 år efter befrielsen av Auschwitz - samlas i universitetets aula till åminnelse av Förintelsen på onsdag i nästa vecka.

När politiker, länsstyrelsen, Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och den Judiska församlingen i Göteborg kallar till samling för demokrati och mänskliga rättigheter är det den 27 januari som står i fokus.

Den 27 januari är den officiella minnesdagen för Förintelsen. Just den dagen för elva år sedan arrangerades också manifestationen ”Samling för demokrati” för första gången i Göteborg.

Hvitfeldtskas kammarkör underhåller

Författaren Steve Sam Sandberg, som under hösten tog emot Augustpriset för sin bok ”De fattiga i Lódz”, kommer att medverka liksom bland andra förra statsrådet Jan Nygren vars mamma en gång bodde i just det polska ghetto Sandberg beskriver.

Dekan Helena Lindholm Schulz vid Göteborgs universitet inleder och landshövding Lars Bäckström avslutar arrangemanget. Däremellan underhåller också Hvitfeldtska gymnasiets kammarkör under ledning av Martin Bagge.

De särskilt inbjudna besökarna får med sig ett exemplar av Monica Hirschs bok ”Jag tänker på det som hände varje dag”. Dessutom delas ett helt nytt seriealbum ut till besökarna – ett polskt album som skildrar verkliga människoöden hämtade från lägret i Auschwitz.