Händelserna den 11 september 2001 har satt outplånliga spår i världshistorien. Bland mycket annat satte händelserna igång diskussioner om fundamentalism och extremism. Levande Historia i Göteborg anordnar under hösten en serie öppna föreläsningar kring fundamentalism och vad detta begrepp innebär. Föreläsningarna är tänkta att också fungera som diskussionstillfällen. De ges i ett samarbete mellan Levande Historia i Göteborg, Göteborgs universitet, Centrum för kulturstudier och Grundtviginstitutet.

– Det finns flera olika former av fundamentalism, både politisk och religiös. Gemensamt för alla former av fundamentalism är att man anser sig ha monopol på sanningen och presenterar utopier, säger Lennart Engström, projektledare för Levande Historia i Göteborg.

De tragiska händelserna den 11 september 2001 har satt fart på diskussioner om fundamentalism och extremism i hela världen. Enligt Lennart Engström finns en fara för en allt för smal diskussion där man riskerar likhetstecken mellan fundamentalism och islam. Föreläsningsserien i höst är ett försök att förhindra denna utveckling och samtidigt belysa fundamentalism och extremism ur fler vinklar.

Föreläsningarna kommer läggas upp som en kombination av diskussion och föreläsning. Flera internationellt erkända experter inom bland annat statsvetenskap, religionsvetenskap och psykologi från Göteborgs universitet och andra institutioner kommer att finnas på plats.

Levande Historia i Göteborg startade för fyra år sedan som ett projekt i anslutning till lanseringen av boken Om detta må ni berätta. Projektet har senare permanentats.