Deklarationen om FN:s mänskliga rättigheter fyller snart 60 år. I Göteborg uppmärksammas jubileet med att Peter Nobel, tidigare DO och generalsekreterare för Röda Korset, föreläser om rättigheternas historia, både på Stadsmuseet och på Stadsteatern under vinjetten "Fingret i ögat" den 17 november.

Det var den 10 december 1948 som FN:s generalförsamling antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, totalt 30 artiklar där den första lyder: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

”30 artiklar som hör intimt samman”

– Trots att de nu funnits i 60 år, är artiklarna nog ganska okända för många, till exempel att rör sig om 30 olika artiklar som hör intimt samman och inte kan skiljas från varandra, säger Lennart Engström på Levande Historia i Göteborg.

– De flesta har säkert en aning om att rättigheterna handlar om att alla människor är födda fria och lika, men sen vet man inte så mycket mer. Och man tror kanske att detta är något som vi redan ”klarat av” i Sverige och att det numera bara är länder i tredje världen som behöver skärpa sig, säger Lennart Engström.

Levande Historia i Göteborg på Stadskansliet stöttar insatser som ”syftar till respekt för människors lika värde och respekt för varandras olikheter”. Härifrån har man tidigare i år arrangerat två seminariepass om de mänskliga rättigheterna under Mötesplats Göteborg, en studiedag för stadens anställda.

Föreläsningen kommer att filmas

– Att vi informerar om detta, beror på att det i vår uppdragshandling står att vår insats ska ha FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som en fundamental utgångspunkt, säger Lennart Engström.

Peter Nobel, som idag är ledamot i FN:s rasdiskrimineringskommitté, gästar Göteborg måndag 17 november. Under rubriken ”Mänskliga rättigheter 60 år. Här och nu!” föreläser han först på Stadsmuseet inför särskilt inbjudna chefer i staden. Det handlar om rättigheternas historia och vad de innebär för kommunens verksamheter, både för medarbetare och för brukarna. Senare samma dag, kl 18.30, håller han en föreläsning som är öppen för allmänheten, i Stadsteaterns foajé.

– Vi kommer att filma Peter Nobels föreläsning och använda den i vårt interna arbete kring de här frågorna. Vi kommer också att ge ut en bok med människoöden som knyts till de olika artiklarna, berättar Lennart Engström.

Mänskliga rättigheter grundpelare i stadens budget

Tillsammans med GR (Göteborgregionens Kommunalförbund) ska Stadskansliet också en interaktiv DVD-film som ska användas i utbildningen av personal, när det gäller arbetsuppgifter med koppling till mänskliga rättigheter.

FN:s mänskliga rättigheter är även en grundpelare för Göteborgs Stads budget. Så här står det i budgethandlingen för år 2009:

”Genom vårt agerande gentemot medborgarna och medarbetarna och genom att möjliggöra demokratiska arenor omsätter vi FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna i praktisk handling och garanterar respekten för människors lika värde i Göteborg.”