I maj reser 23 elever med iranskt ursprung från Göteborg till det forna koncentrationslägret Auschwitz i Polen. Eftersom Irans president hävdar att Förintelsen aldrig ägde rum, har resan vållat upprörda känslor i iranska kretsar.

– Jag har fått både positiva och negativa telefonsamtal, en del ganska hotfulla, säger Davoud Navaian, modersmålslärare på Hisingen, som tagit initiativ till resan.

”Demokrati något man måste lära sig”

– Men det är viktigt att våra ungdomar med egna ögon får se vilket folkmord nazismen utsatte miljontals judar för. Nu kan de bilda sig en egen uppfattning, på plats.

– Och när de kommer hem får de redovisa för sina klasskamrater och berätta för vänner, föräldrar och andra som är intresserade. Deras berättelser kommer också att finnas på våra hemsidor, säger Davoud Navaian.

Han var själv politiskt aktiv i Iran, därför fängslades han två gånger och hotades till och med av avrättning.

– Demokrati och mänskliga fri- och rättigheter är inget som kan skänkas till oss eller tas med våld, däremot något man måste lära sig, säger Davoud Navaian.

”Stor betydelse i världshistorien”

Han har därför startat en demokratiutbildning för persisktalande ungdomar, där resor till olika demokratiska institutioner är en viktig del.

– Vi började med kommunerna, riksdagen och regeringen i Stockholm, sedan reste vi till EU i Bryssel, till FN i New York och Independence Hall i Philadelphia.

Nu är det dags för den sjunde resan och den går alltså till Auschwitz i Polen mellan 11 och 16 maj.

– Andra världskriget har en mycket stor betydelse i världshistorien. Vi måste lära oss mer om bakgrunden till kriget, nazismen och hur Hitler kunde komma till makten, säger Davoud Navaian.

Eleverna är mycket intresserade

Han berättar att eleverna är ivriga att lära sig mer och att en del föräldrar också är positiva, men inte alla.

– En del föräldrar anser att svenska skolor och massmedier ”hjärntvättar” deras barn. Men eleverna är mycket intresserade.

Resan organiseras av IKFC, Iranska kulturforskningens Center – där Davoud Navaian är ordförande – i samarbete med ett par andra organisationer och modersmålslärare. Resan har fått stöd av Göteborgs Stads Levande historia.

Inte helt okomplicerad

– Vi tycker att det är en intressant satsning, och därför har vi gett dem 15.000 kronor i bidrag för resan till Auschwitz, säger Lennart Engström på Levande historia i Göteborg.

– Det här är en långsiktig demokratisatsning, och jag skulle tro att den inte är helt okomplicerad med tanke på barnens föräldrar.

– Irans president är idag den viktigaste förintelseförnekaren. Att en iransk grupp i exil tar sig an den här resan och informerar om den på sin hemsida, ger en spridningseffekt och det är intressant, säger Lennart Engström.

”Viktigt sprida kunskapen efteråt”

Som förberedelse till resan arrangeras ett informationsmöte nästa vecka, där bland annat en överlevande från Auschwitz, Zygmunt Baum, ska berätta sin historia. Totalt följer 33 personer med på resan, som inte bara går till Auschwitz utan också innehåller en rad kulturträffar med anknytning till ämnet, dessutom studiebesök i Krakow och en saltgruva utanför staden.

Av resenärerna är 23 ungdomar från högstadie- och gymnasieklasser i Göteborg, Mölndal, Lerum och Partille. De kommer från 15 skolor.

– Vi ville ha elever från många klasser och skolor, för spridningen av kunskap efteråt är kanske viktigast av allt. Och förstås att ungdomarna lär sig mer om demokratiprocessen och dess historia i västerlandet, säger Davoud Navaian.