Göteborgskonstnären Kent Karlsson får uppdraget att färdigställa ett minnesmärke över Förintelsens offer, beslutade styrelsen för Charles Felix Lindbergs donationsfond på torsdagen. "Mörker, väx morgondag" kallar Kent Karlsson sin skulptur som ska placeras vid Bastionsplatsen.

Minnesmärket består av flera delar: en järnvägsräls i en halvcirkel, avgjutningar av barnskor på en järnvägssyll samt en fyra meter hög, vriden bronspelare med en knopp av grönt glas högst upp.

Skulpturen kommer att vara belyst natt som dag, rälsen underifrån och bronspelaren inifrån, upp mot det gröna glaset. En hoppets låga?

Räds inte vandaler

– Tja, man kan tolka det hur man vill. Det är ju ett sånt elände, så nåt hopp måste det finnas, säger Kent Karlsson.

– Jag har valt att blanda realism med stiliserad form. Skor och räls står för det realistiska och bronspelaren – eller om det är en växt – får stå för det levande, det som går framåt.

Rädslan för vandalisering från nynazistiska grupper har inte fått honom at avstå från att ha med ömtåligt glas i minnesmärket.

– Nej, jag tar den risken medvetet. Om man ger efter för såna grupper, hamnar man i en återvändsgränd, säger Kent Karlsson.

– Jag är fullt medveten om att ämnet inte minskar risken för skadegörelsen, men även glas går ju att reparera.

”Väjer inte för det smärtsamma”

Initiativet till minnesmärket kommer från judiska församlingen, vars synagoga ligger i närheten av Bastionsplatsen. Tre konstnärer bjöds in att lämna skisser.

En rådgivande grupp, med representanter från bland annat kulturnämnden och judiska församlingen, tyckte att Kent Karlssons förslag har ”ett starkt realistiskt uttryck som inte väjer för det smärtsamma”.

Judiska församlingen tar årligen emot runt 5.000 skolbarn och informerar dem om Förintelsen. Nu får församlingen en speciell plats i närheten att gå till med alla skolbarn.

Även vad gäller denna pedagogiska uppgift tyckte den rådgivande gruppen att Kent Karlsson lyckats väl; ”en påminnelse över det som hände under andra världskriget men också en påminnelse om att man kan ta sig igenom de värsta svårigheter och skapa ett nytt liv”.

Prometheus har flyttats

Minnesmärket ska placeras på Bastionsplatsen vid Stora Nygatan, ner mot Vallgraven. Där stod tidigare skulpturen Prometheus av konstnären Vassil Simittchiev, men den har nu flyttats en bit utmed Vallgraven, mitt emot Kungsparken.

Det nya minnesmärket ska invigas i höst. Målet är att det ska ske 1 september 2009, 70-årsdagen av Nazitysklands invasion av Polen och starten för andra världskriget.

– Jag jobbar utifrån den planeringen och hoppas att det kan bli så, säger Kent Karlsson.

1,3 miljoner finns avsatta

Han är född i Göteborg 1945, samma år som andra världskriget tog slut, är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm och Valands konsthögskola i Göteborg. På Valand var på 90-talet professor i måleri, har varit gästprofessor vid Tokai University i Japan och är respresenterad på bland annat Moderna museet, Nationalmusem och Göteborgs Konstmuseum.

Kommunstyrelsen har anslagit 1,3 miljoner kronor till minnesmärket. Där ingår alla skissarvoden, en plakett samt markarbeten på Bastionsplatsen, bland annat för att dra fram el till platsen.

Fotnot:
Kulturförvaltningens beställning av minnesmärket har överklagats till kammarrätten av konstnären Tony Roos som nu fått rätt i denna instans. Stadskansliets juridiska enhet har överklagat till Regeringsrätten och begärt anstånd med att utveckla grunderna till den 30 januari 2009.