Några av 1900-talets absolut värsta brott mot de mänskliga rättigheterna står kommunistiska regimer för. Hur kunde de ske och vilka idéer låg bakom? Det är några av frågeställningarna som tas upp på onsdagens seminarium för lärare.

Det är Forum för Levande historia och Levande historia i Göteborg som arrangerar lärarseminariet med särskilt fokus på de brott som begåtts under de kommunistiska regimerna i Sovjetunionen, de baltiska staterna, Kina och Kambodja under perioden från ryska revolutionen till murens fall, 1917 till 1989.

– Skolans undervisning tar upp nazismen under andra världskriget, men kommunismens brott tas inte upp i samma utsträckning. Den här lärarfortbildningen är vårt bidrag för att öka kunskapen bland lärare och elever, säger Lennart Engström på Levande historia i Göteborg.

Massvält i Ukraina på 30-talet

Tre forskare från Lunds universitet deltar; professor Kristian Gerner, professor Klas-Göran Karlsson och fil dr Johan Dietsch.

De kommer bland annat prata om kommunism som utopi och historisk verklighet, terror och folkmord i Sovjet och Kambodja samt den stora massvälten i Ukraina under 1930-talet. Förutom lärarseminarier omfattar satsningen också en forskningsinventering, en faktaskrift och ett lärar- och elevmaterial.