Ökad förståelse för olika sätt att leva, tänka och tro. Det är syftet med tisdagens ”Multireligiösa fortbildning” för lärare. Utbildningen tar avstamp i den pågående utställningen ”Gud har 99 namn” och försöker även att tillföra ett lokalt perspektiv.

− De här frågorna är något som många av Göteborgs lärare möter i sitt yrkesliv och sin vardag, säger Marcus Nilsson, som är multireligiös guide på Sensus studieförbund och religionsvetare.

Utvärderar utställningen

Utställningen ”Gud har 99 namn” har funnits i Göteborg sedan 2004 och har hittills haft ungefär 30.000 besökare. Som en del av tisdagens fortbildning i religiös mångfald kommer deltagarna att få höra mer om arbetet med utställningen.

− Jag kommer att berätta om de erfarenheter jag har gjort som multireligiös guide, vad vi fått ut av våra möten med både barn och lärare. Det blir som en slags utvärdering, säger Marcus Nilsson.

Frågor med fortsatt aktualitet

Drygt 50 lärare har anmält sig till fortbildningsdagen. På programmet står bland annat även islamologen Göran Larsson som berättar om hur den religiösa mångfalden ser ut i Göteborg.

Fortbildningen arrangeras av studieförbundet Sensus tillsammans med Levande historia i Göteborgs Stad.