I Leicester finns nu många somalier som tidigare bott i Sverige. Foto: Colourbox

I Leicester i Storbritannien har 54 procent av skoleleverna utländsk bakgrund. Här får alla blivande poliser särskild utbildning i religionsdialog. Snart åker en studiegrupp på 32 personer från Göteborg till Leicester för att se och lära – och spela fotboll! Med på resan finns bland annat biskopen, polismästaren och tjänstemän och politiker.

– Vi blir ett mixat lag av präster och imamer från Göteborg som möter ett mixat lag från Leicester. Och vi har faktiskt fått låna Blåvitts matchdräkter, berättar Marika Palmdahl, präst och projektledare vid Göteborgs stift.

Kontaktpersoner inom religiösa grupper

Men även om Leicester är en stor fotbollsstad, är idrott inte huvudsaken under resan – utan metoder för delaktighet och dialog. Gruppen från Göteborg ska bland annat träffa Leicesters ledande politiker och biskopen samt besöka ett muslimskt universitet och ett sikhtempel.

Värdar för besöket är ett kristet center – med bland annat muslimer och buddister anställda – där man arbetar med religionsdialog och där Leicesters poliser får lära sig mer om religionernas historia, seder och bruk.

– De blivande poliserna får också lära känna kontaktpersoner inom de olika religiösa grupperna. Om man till exempel ska arrestera imamens son – hur bär man sig åt då för att inte starta stora konflikter i det lokala samhället, säger Marika Palmdahl.

Fyra religioner representerade på resan

Gruppen från Göteborg blir 32 personer stor, bland annat Göteborgs biskop och polismästare, liksom tjänstemän och politiker från Göteborgs Stad. Och naturligtvis representanter för olika religiösa samfund.

– Vi blir en blandad grupp, med fyra religioner representerade – kristna, muslimer, judar och sikher, berättar Marika Palmdahl.

Näst efter London är Leicester Storbritanniens mest mångkulturella stad. Här finns också landets största minoritet av hinduer från Asien, främst indier, en grupp som funnits där i flera generationer och som nu nått både makt och rikedom. Förra året var borgmästaren i staden en hinduisk kvinna.

Jobbar över religionsgränserna

Den politiska ledningen i Leicester stöttar arbetet för att hitta metoder och samarbeten som leder till delaktighet och dialog, för allas gemensamma bästa.

– På sjukhus, polisstationer och fängelser jobbar man alltid i grupper över religionsgränserna – man är ett arbetslag, berättar Marika Palmdahl.

– Och det arbetssättet har stöd från den högsta politiska ledningen, som verkligen försöker arbeta med mångfalden på ett bra sätt, för att ge delaktighet i samhället åt alla grupper.

”Svenska muslimer” ny grupp i England

Marika Palmdahl berättar att man i Leicester nu ser en utmaning i att inkludera även ”nya grupper muslimer” – som ibland kallas ”de svenska muslimerna”!

– I England tänker man på muslimer som asiater. Men här handlar det om muslimer från Somalia i Afrika, ofta människor som lämnat Sverige sedan de inte kunnat hitta någon bas här.

– Bara i Leicester finns nu säkert flera tusen somalier som tidigare varit i Sverige, säger Marika Palmdahl.

Stöd från Levande historia i Göteborg

Resan till Leicester är ett initiativ av Interreligiösa rådet vid Göteborgs stift, en grupp på 13 personer från olika samfund som arbetar för breddad dialog mellan människor av olika tro. Gruppen har funnits sedan 2007 och har bland annat drivit uppmärksammade projekt som ”Fotboll för fred”, ”Heliga rum” och ”Abrahams tält”.

Studieresan genomförs 15-17 juni, med ekonomiskt stöd av Levande historia i Göteborg.