I januari 2003 inrättas en ny statlig myndighet, Forum för Levande Historia. Uppdraget: att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i samtiden - med utgångspunkt i Förintelsen.

Heléne Lööw, fil dr. i historia och forskare vid Brottsförebyggande rådet (BRÅ), blir chef för myndigheten. Hon har tidigare varit verksam vid universiteten i Göteborg och Stockholm (Centrum för invandrarforskning).

För göteborgarna är Levande Historia ett välkänt begrepp sedan flera år.

Det började som en informationsinsats, initierad av statsministern Göran Persson 1997 för att sprida kunskap om Förintelsen och skapa diskussion kring frågor rörande tolerans, medmänsklighet och demokrati.

Kommunal satsning i Göteborg först

I Göteborg inleddes 1998 en kommunal satsning, den enda i sitt slag i Sverige. Från början var Levande Historia ett projekt men är i dag en arbetsform på Stadskansliet, bland annat till stöd för den ordinarie skolundervisningen.

Basen utgörs av åminnelsen och lärdomar av Förintelsen. Informationsinsatsen ska också stödja det som kan motverka främlingsfientlighet, rasism, nazism i dag och stödja det som kan få ungdomar att söka sig till demokratiska lösningar av samhällsfrågor.

Under våren 2002 beslutade kommunfullmäktige att Levande Historia har ett vidgat uppdrag som bland annat innebär upplysning om de kommunistiska systemen och dess brott mot mänskligheten.