Den multireligiösa utställningen Gud har 99 namn ger sig in i bloggosfären. Den nystartade bloggen, som drivs av Sensus studieförbund, ska vara en religiöst oberoende röst som kommenterar nyhetsrapportering och aktuell samhällsdebatt – från Muhammedkarikatyrer till katolska präster.

Gud har 99 namn började som en ambulerande utställning 2000. Fyra år senare permanentades utställningen i Göteborg och drivs idag av Sensus Västra Sverige med stöd av Göteborgs stad, Levande historia.

Vill bidra till mer nyanserad debatt

Nu har utställningen, som lyfter fram vardag och teologi inom de sex världsreligionerna, också blivit en blogg.

– Bloggen ersätter den tidigare hemsidan. Vi ville skapa ett mer interaktivt forum för diskussion om aktuella frågor. Eftersom media ofta ger en generaliserande bild behövs en neutral och opartisk röst som lyfter fram komplexiteten, säger Marcus Nilsson, verksamhetsutvecklare på Sensus Västra Sverige.

Genom att inte värja för kontroversiella företeelser – som fundamentalistisk islam och Mohammedkarikatyrer – hoppas man bidra till en mer nyanserad debatt. Ambitionen är att bredda kunskapen och förståelsen för olika sätt att leva, tänka och tro.

Viktigt komplement

Det är främst utställningens guider som skriver på bloggen, men även gästbloggare förekommer.

Marcus Nilsson, med sex års erfarenhet som guide på Gud har 99 namn, ser bloggen som ett viktigt komplement till utställningen och den portabla miniversionen ”den multireligiösa resväskan”.

– Om jag får en fråga som jag inte kan svara på under en guidning, eller när jag är ute med den multireligiösa resväskan, kan jag återkomma till den på bloggen, säger han.

Fotnot:
Utställningen Gud har 99 namn är en samproduktion mellan Riksutställningar, Kulturhuset Stockholm, Stiftelsen World Wide Wisdom, Västra Götalandsregionen och Sensus.