I över 40 år har Israel ockuperat Västbanken och Gaza. Här lever folk i rädsla och misstro, långa köer vid vägspärrarna och ständig brist på livets nödtorft. På tisdag kväll kan man på Frölunda kulturhus få höra ett svenskt ögonvittne berätta om livet i en ockuperad vardag.

Ögonvittnet är Bitti Ingemansson, journalist och socionom från Göteborg, som under tre månader levde i Betlehem på Västbanken som ekumenisk följeslagare, utsänd av Kyrkornas världsråd och Sveriges kristna råd (SKR).

”Ganska vidriga förhållanden varje morgon”

– En ekumenisk följeslagare är ungefär som ett medborgarvittne, man ska övervaka att parterna följer FN:s mänskliga rättigheter och rapportera om de inte följs, berättar Bitti Ingemansson.

Hon och hennes grupp hade i uppdrag att övervaka en vägspärr i Betlehem där tusentals palestinier passerade varje morgon på väg till sina arbeten i Israel.

– Folk var ju angelägna att komma till sina jobb, men kapaciteten på kontrollen var för liten, så det blev köbildning och ganska vidriga förhållanden varje morgon, berättar hon.

– Människor stod och trängdes och trängdes i timtal, det var mycket obehagligt och förnedrande.

”Mycket obehagligt”

En dag klämdes en man så svårt i kön att han föll ihop och höll på att mista medvetandet. Mannen hade redan passerat en kontroll, så en ambulans tillkallades från Israel, men den tilläts inte åka fram eftersom mannen bedömdes ligga på palestinskt område. Ambulansen fick vända tillbaka.

– Mannen blev allt sämre och jag blev alltmer desperat, jag kunde ju inte veta hur sjuk han var. Till slut lyckades vi få dit en ambulans från den palestinska sidan, så han kom under vård och klarade sig bra.

– Men det var mycket obehagligt. De unga soldaterna och vägspärrens personal trodde inte på oss. Här fanns ju massor av människor och ändå ingen hjälp att få för en nödställd, säger Bitti Ingemansson.

Gratis föreläsning för allmänheten

Hon levde på Västbanken i februari, mars och april 2008. Under sin tid där hade hon i uppdrag att skriva brev till olika personer i Sverige om sina upplevelser. Sedan hon kom hem till Göteborg har hon skrivit i flera tidskrifter och hållit en rad föreläsningar, bland annat inom ABF, kriminalvården, Svenska kyrkan och olika frikyrkor.

Tisdag 5 maj föreläser hon för 150 gymnasister från Frölundagymnasiet på förmiddagen. Senare på kvällen, kl 19, håller hon en föreläsning som är gratis och öppen för allmänheten, i Stora salen i Frölunda kulturhus.

Föreläsningarna arrangeras av Frölunda kulturhus tillsammans med Levande Historia i Göteborg.

1664_3.jpg

Bitti Ingemansson med barn från byn Nu’man. Foto: Jan-Otto Jansson