Föreläser på Göteborgs universitet. Årets Torgny Segerstedtföreläsning kommer att hållas av regeringens samordnare för Raoul Wallenberg-året 2012, Olle Wästberg. Han ska tala på temat Raoul Wallenberg – mer känd utomlands än i Sverige.

– Det finns ju en stark koppling mellan Torgny Segerstedt och Raoul Wallenberg, så när det nu är 100 år sedan Wallenberg föddes, tyckte vi att det passade bra med en föreläsning om honom, säger Maj-Britt Anckar, förvaltare för Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne.

Tog ställning
Torgny Segerstedt var liberal huvudredaktör för Göteborgs Handels- och sjöfartstidning (GHT) och en av få svenska röster som tog ställning mot Hitlers Nazi-Tyskland under andra världskriget.

Raoul Wallenberg var en svensk diplomat som med hjälp av svenska skyddspass lyckades rädda tiotusentals ungerska judar från de nazistiska dödslägren. Han greps av sovjetisk militär mot slutet av kriget, i januari 1945. Hans öde är än idag okänt.

Samordnar Wallenberg-året
Olle Wästberg har varit riksdagsman för Folkpartiet, statssekreterare i finansdepartementet, chefredaktör för Expressen, generalkonsul i New York och chef för Svenska Institutet. Nu är han alltså samordnare för Wallenberg-året.

Torgny Segerstedtsföreläsningen hålls traditionsenligt på våren. Förutom att arrangera den, är Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med och finansierar en gästprofessur vid Göteborgs universitet.

– Vi har också en vänförening med 350 medlemmar som vi bjuder in till olika aktiviteter. Och varje år delar vi ut Frihetspennan till en publicist som verkar i Torgny Segerstedts anda, berättar Maj-Britt Anckar.

Föreläsningen, den fjortonde i ordningen, hålls 11 april kl 17 i sal 10 i Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken i Göteborg.