Nyvaknat intresse för romani. Den 14 oktober arrangerar Kulturgruppen för resandefolket ett seminarium om romani och vad som krävs för att rädda språket. Föreläsare är Lars Lindgren, som på uppdrag av regeringen utrett tänkbara åtgärder.

− Ett socialt tryck och viss ängslighet har gjort att många resande har undvikit att förmedla romanispråket till sina barn, men nu börjar det vända och det finns ett uppvaknande intresse, säger Richard Magito Brun, sekreterare för Kulturgruppen för resandefolket.

På seminariet den 14 oktober, som äger rum i Folkets hus på Vårväderstorget, kommer Lars Lindgren att lägga fram sina förslag till åtgärder för romanispråkets bevarande. Han är själv resande och har på regeringsuppdrag utrett vad som krävs för att ge språket en framtid.

40.000 resande i Sverige
Dessutom finns det många olika sorters romani. Richard Magito Brun säger att resandefolkets romani tillhör en av de mest hotade sorterna.

− I dag finns det runt 40.000 resande i Sverige och de utgör ungefär hälften av den nationella minoritetsgruppen romer. Färre än tio procent av resandefolket pratar romani, säger han.

I samband med seminariet ges även tillfälle att få veta mer om resandefolkets historia och kultur. Samma kväll medverkar Kulturgruppen för resandefolket även på Kulturnatta. De finns då på plats för att ge mer information i Tattarstugan i Gathenhielmska reservatet.