Förintelsens minnesdag 27 januari. Vikten av demokrati och alla människors lika värde är huvudtema på Förintelsens minnesdag i år. I Göteborg högtidlighålls dagen genom en digital sändning från länsstyrelsen den 27 januari.

– Vi måste lära oss att tidigt se när respekten för människovärdet hotas och vad det kan leda till, säger, säger George Braun från Judiska församlingen i Göteborg och moderator på minnesdagen Samling för demokrati.

Det är datumet då förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. 2005 deklarerade FN dagen som internationell minnesdag, men i Göteborg har den högtidlighållits sedan år 2000.

Det är dagen då vi minns och hedrar alla som mördades under förintelsen, och de som stod emot.

– I dag är det viktigt att påminna om att Auschwitz och krematorierna inte var början på något, utan slutet på en process som påbörjats långt tidigare. Under många år innan 1945 hade judar, romer och andra grupper misshandlats och förnedrats. Steg för steg drevs en medveten process som slutade i Auschwitz ugnar, säger George Braun.

Historiska lärdomar

Han är moderater på minnesdagen, representerar den judiska församlingen i Göteborg och tycker att årets tema, Samling för demokrati, behövs mer än någonsin. Den historiska lärdom vi kan dra av Förintelsen är att lära oss att tidigt se när respekten för människovärdet hotas. Och också att kompromisslöst vända oss mot alla de som förespråkar en herrefolksmentalitet i alla dess former.

– Vi har tyvärr i flera länder, i och utanför Europa, sett en utveckling där politiska krafter som ställer grupper mot varandra återigen vinner terräng. Inte minst blev det tydligt alldeles nyligen med händelserna i USA. Vi måste vara väldigt uppmärksamma på har man samtalar och uppför sig mot varandra, säger George Braun.

Mänskliga rättigheter

På samma tema talar författaren och journalisten Ola Larsmo. Han är ledamot i PEN International, som kämpar för det fria ordet och ger stöd åt hotade och fängslade skribenter.

Ola Larsmo berättar bland annat om hur hela diskussionen om mänskliga rättigheter är en direkt följd av Förintelsen. Insikten om Förintelsen ledde till en debatt som till sist resulterade i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Vittnar om rasism

Kanza Rehman från ungdomsfullmäktige i Göteborg berättar om sina egna erfarenheter av rasism och hur hon arbetar mot den i många olika forum.

Under minnesdagen kommer också mer nutida vittnesbörd om rasism och brist på respekt människor emellan. Kanza Rehman, ledamot av ungdomsfullmäktige i Göteborg vittnar om hur hon så sent som förra året stötte på utanförskap, diskriminering och glåpord på sin gymnasieskola.

– Jag har upplevt rasism många gånger tidigare, men det här blev en ögonöppnare. Nu jobbar jag mot rasism både i Göteborgs ungdomsfullmäktige och Angereds ungdomsråd, säger Kanza Rehman.

Kanza deltar i ett panelsamtal på minnesdagen tillsammans Edvin Johansson, ordförande i Göteborgs ungdomsfullmäktige, och Danny Lam som har Instagramkontot TNKVRT. Där berättar de om sitt arbete mot rasism, bland annat en konferens sin Kanza arrangerade tillsmannas med en annan ledamot.

 Lång tradition

Övriga deltagare är Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation och landshövding Anders Danielsson. Minnesdagen arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer och Judiska församlingen i Göteborg.

– Vi har en lång tradition av att uppmärksamma minnesdagen och det är oerhört viktigt att hålla detta vid liv. Inte minst nu när det snart inte finns några överlevare kvar som själva kan vittna om historien, säger Ann Hanbert, planeringsledare på Levande Historia i Göteborgs Stad.