Tar upp propaganda, hatbrott och motstrategier. I extremistiska grupper och på sociala medier sprids propaganda och konspirationsteorier mot judar. Heldagsseminariet ”Antisemitism idag” på Göteborgs Stadsmuseum den 26 september ger kunskap, inspiration och verktyg för att motverka fördomar och hat.

Trots 1900-talets mörka erfarenheter av antisemitism lever den vidare. Via nya kanaler, som sociala medier, når den många unga människor.

– Vi vet till exempel att ungdomars språk har påverkats. Det har skett en normalisering av vissa antisemitiska ord och jargoner, säger Ann Hanbert som arbetar med satsningen Levande historia inom Göteborgs Stad.

Exempel antisemitekspropaganda
För att stärka arbetet med att motverka fördomar, hat och våld mot judar arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism, Forum för levande historia och Göteborgs stad ett heldagsseminarium på Göteborgs Stadsmuseum den 26 september.

Seminariet kommer att fokusera på hur den samtida antisemitismen ser ut, förnekelsen av förintelsen och ta upp näthat ur ett juridiskt perspektiv.

Svåra frågor att bemöta
Ett nytt digitalt utbildningsmaterial om antisemitismen kommer också att presenteras. Materialet som vänder sig till lärare, fritidspedagoger och annan skolpersonal är framtaget av Svenska kommittén mot antisemitism och Forum för levande historia.

– Det är ett verktyg som ska stödja pedagogerna med hur man kan bemöta antijudiska uppfattningar.

Ann Hanbert hoppas att seminariet ska ge kunskap och inspirera till diskussioner.

– Det här är svåra frågor och det kan bli ganska ensamt i ett klassrum där de här grumliga synsätten existerar. Att möta ungdomar på ett bra sätt är en utmaning som man kan behöva stöd i.

Förutom yrkesgrupper som arbetar med barn och unga vänder sig seminariet till tjänstemän med ansvar för utbildnings-, demokrati- och integrationsfrågor. Men även kommunpolitiker, poliser och personal inom socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen – och alla andra som är intresserade.

– Om vi inte möter antisemitismen och främlingsfientligheten blir de ett hot mot demokratin, säger Ann Hanbert.

Öppet för alla
Seminariet ”Antisemitism idag” äger rum den 26 september på Göteborgs Stadsmuseum. Det kostar 200 kronor att delta, alla är välkomna.
A nmälan görs via e-post på administration@skma.se senast den 17 september.

Lyktor

Lyktor på förintelsens dag hedrar offren.