Samtliga elever i årskurs nio på Skälltorpsskolan i Backa deltar på onsdagen i en temadag om demokrati och mot rasism och främlingsfientlighet. Skolan satsar stort. Bland annat deltar Abraham Frischer som överlevt koncentrationslägret Auschwitz och kommunfullmäktigeledamoten Lena Malm. Initiativtagaren och läraren Suzann Angelmo anser att det är oerhört viktigt att informera niondeklassarna innan de slutar grundskolan eftersom alla inte längre läser historia på gymnasiet.

– Historia är inte längre ett kärnämne på gymnasiet. Därför är det risk att många elever inte får lära sig vad som hände under förintelsen, säger Suzann Angelmo, so-lärare på Skälltorpsskolan.

– Det är ju viktigt att eleverna blir upplysta. Det ska givetvis få tycka vad de vill. Men det är viktigt att de baserar det på fakta, säger Suzann Angelmo.

Alla nior

Det är samtliga elever i årskurs nio på Skälltorpsskolan, 180 elever, som är inbjudna till heldagen om förintelsen. Under dagen berättar Abraham Frischer, överlevare från Auschwitz, om sina upplevelser. Eleverna får tillfälle att ställa frågor. Filmerna ”Right Wing extremism in Sweden” och ”Vittnesmålet” visas och upphovsmännen, tv-journalisterna Karl Axel Jansson och Ingemar Schmid, deltar i ett seminarium. På programmet finns också balettuppvisning.

– Många elever ifrågasätter om historien. Man måste hela tiden återerövra historien, inga sanningar är självklara längre, säger Suzann Angelmo.

Därför kommer också Frida Johansson-Metso, elev på Ingrid Segerstedts gymnasium, berättar om den resa till Auschwitz hon och hennes skolkamrater gjort tillsammans med Abraham Frischer.

Ansvarsfullt med information

Än så länge har det mest varit gymnasieskolor som haft information om förintelsen. Men Skälltorpsskolans initiativ välkomnas av Lennart Engström som arbetar med Levande Historia i Göteborg som är en bred satsning inom Göteborgs Stad för att öka toleransen mellan människor oavsett kulturell, religiös eller etnisk härkomst.

– Det är ansvarsfullt att ge eleverna informationen nu, innan de slutar grundskolan säger Lennart Engström.

Suzanne Angelmo anser inte att det inte finns några större problem med rasism på sin skola. Men hon har tidigare själv upplevt stora problem när hon var lärare på en skola i Skara. Där misstänktes en elev för nazistsympatier och det blev en mycket uppmärksammad och smärtsam tid innan det lugnade ner sig.