Nytt samarbete. Fler elever i Göteborg ska få att åka på studieresor till Förintelsens minnesplatser. Det är möjligt genom ett nytt samarbete mellan Levande Historia i Göteborg och Voksenåsen kulturcentrum i Norge. “Det här är ett  bra alternativ till resorna som många skolor gör till Förintelsens minnesplatser i Polen”, säger Ann Hanbert, planeringsledare på Levande historia i Göteborg, Göteborgs Stad. 

Hågkomstresor till Norge är resor till autentiska minnesplatser för nazismens offer i Norge framförallt till Oslo. Syftet med resorna är att med utgångspunkt i historien reflektera över demokrati, tolerans och personligt ansvar – samt dess utmaningar i en modern kontext

Finns ett koncept

Genom ett nytt avtal finns det nu möjlighet för Göteborgsskolor att söka resebidrag för Hågkomstresor till Norge i Voksenåsens regi.

– Voksenåsen har tagit fram ett koncept tillsammans med Forum för levande historia. De tar hand om program, undervisning och det ingår kost och logi i priset. Det gör det lättare för lärare som

I Oslo finns 757 snubbelstenar nedlagda för att hedra minnet av offren som blev bortförda i maj 1942. Foto: Ann Hanbert

vill företa sig en sådan här studieresa tillsammans med sina elever.

En okänd del av historien

Många skolor åker till Förintelsens minnesplatser i Polen och Ann Hanbert tror att en Hågkomstresa till Norge kan vara ett fullgott alternativ.

– Det är geografiskt nära för skolor i Göteborg att ta sig till Oslo, du sparar restid, kostnad och på klimatet. Det som hände i vårt grannland under Förintelsen kommer väldigt nära. Det är en okänd del av historien för många likaså hur Sverige förhöll sig under kriget. Därför vill vi gå in och subventionera kostnaderna med ett resebidrag.

Sök senast 15 juni

Det finns möjlighet att ge ett resebidrag på 1500 kronor till 100 elever samt medföljande vuxna varje år. Det innebär att skolan behöver skjuta till ungefär 1500 kronor per elev plus resa.  Alla Göteborgsskolor kan söka resebidraget och det riktar sig till elever i årskurs 8–9 och gymnasiet. 15 juni är sista ansökningsdag för bidrag för studieresor under höstterminen 2023. Resebidraget söks via Hågkomstresor (se länk nedan).

Sverige fick Voksenåsen i nationalgåva av Norge som tack för hjälpen under andra världskriget. Det är i dag ett kulturcentrum för svenskt-norskt samarbete.