80 år sedan hungersnöden i Ukraina. Ukrainska sällskapet i Göteborg har tagit initiativ till ett skolprogram om hungersnöden – Holodomor – för att tragedin inte ska falla i glömska. Föreställningen Stalins skitiga näsduk, som vänder sig till högstadie- och gymnasieelever, baseras på en sann historia om en flickas levnadsöde under Stalins terror.

I början av 1930-talet mördades miljontals ukrainare genom konstgjord svält – en av de största katastroferna i Ukrainas moderna historia. Svälten är även känd som Holodomor, en sammansättning av de ukrainska orden för hunger och farsot.

För att uppmärksamma händelsen och sprida kunskap om de brott mot mänskliga rättigheter som ukrainarna utsattes för, har Ukrainska sällskapet i Göteborg tagit initiativ till ett skolprogram.

Under vecka 45 visas tio föreställningar av Stalins skitiga näsduk på Aftonstjärnan, en monolog skriven av Helena Thörnqvist.

– Pjäsen handlar om hennes mormors uppväxt i Ukraina – en liten tjej på landsbygden som överlever hungersnöden och koncentrationsläger, och så småningom hamnar i Sverige. Den berättar om katastrofen sett med de ungas ögon, säger Julia Karlberg, ordförande i Ukrainska sällskapet i Göteborg.

I samband med föreställningarna visas också en utställning på teatern, med bilder som togs under 1932-33.

– Där kan man också läsa ögonvittnesskildringar från överlevande, och får fördjupade kunskaper om hungersnöden, säger Julia Karlberg.

I anslutning till skolprogrammet arrangerar också Levande Historia fortbildning för lärare. Seminariet Från dröm till terror tar upp kommunistiska regimers brott mot mänskliga rättigheter.

Seminariet på Mötesplats skola vid Svenska Mässan leds av Johan Dietsch från Lunds universitet. Samtal om källkritik och historiebruk varvas med avsnitt ur den nyproducerade filmen Från dröm till terror.

– Tanken är att lärarna sedan ska ha nytt av filmen i sin undervisning. Tragedin och brottet mot mänskliga rättigheter får aldrig någonsin upprepas, säger Julia Karlberg.