Alla chefer inom Göteborgs stad har fått en vip-inbjudan till Fullständiga rättigheter den 20 november – en halvdag om mänskliga rättigheter i vardagen. På scenen i Burgårdens konferenscenter står bland andra diplomaten och FN-rådgivaren Jan Eliasson och ungdomar från Amnesty.

Fullständiga rättigheter är en offensiv för mänskliga rättigheter inom Göteborgs stad. Arrangemanget vill väcka diskussion om mänskliga rättigheter i den kommunala vardagen.

– Jag tror att många av oss har glömt bort att vi faktiskt ”levererar mänskliga rättigheter” varje dag i våra jobb, säger Agneta Starfelt, planeringsledare på stadskansliet.

”Kommunerna har en oerhört viktig roll”

– Mänskliga rättigheter är som konstruktion en relation mellan staten och individen. Men kommunerna har en oerhört viktig roll som genomförare av rättigheterna i vardagen; rätten till utbildning, till bostad, till äldreomsorg.

2D70.jpg
– Vår tanke är att återinföra den kopplingen, att vi blir mer medvetna om att många människor i staden faktiskt jobbar med att genomföra de mänskliga rättigheterna i vardagen, de ser till att göteborgarna får sina rättigheter säkrade, säger Agneta Starfelt.

Unga från Amnesty intervjuar kommunalråd

Hon tror att ett sådant synsätt skulle få många effekter.

– Om man till exempel i äldreomsorgen blir mer medveten om att det är mänskliga rättigheter man sysslar med i vardagen, så ökar nog stoltheten över jobbet. Och överhuvudtaget tror jag att det är friskt att tänka i rättighetstermer, inte bara att vi ska bedöma människors behov, utan att det faktiskt är människors rättigheter vi är satta att förverkliga. Det är ett helt annat synsätt.

Jan Eliasson, diplomat och särskild rådgivare till FN:s generalsekreterare utvecklar sina tankar bland annat kring detta. Dessutom intervjuas politikerna Anneli Hulthén, Jonas Ransgård och Marina Johansson av ungdomar från Amnesty.

Nyproducerad film ett handfast verktyg

Cheferna kommer också att erbjudas ett handfast verktyg som de kan använda i sitt arbete med mänskliga rättigheter, mångfalds-, antidiskriminerings- och likabehandlingsfrågor.

Verktyget är en nyproducerad film som får sin första visning på Fullständiga rättigheter.

– Den är inte helt klar ännu, men vi kommer att förhandsvisa ett par scener ur den, säger Agneta Starfelt.

Scener speglar olika dilemman

Filmen är interaktiv, vilket innebär att publiken kan göra vägval vid olika scener och på så sätt styra handlingen. Filmen är gjord så att den ska kunna användas vid till exempel arbetsplatsträffar. Man ska kunna välja ut enstaka scener och problematisera kring dem.

– Scenerna är valda så att de speglar olika dilemman. Publiken ska känna igen sig i många olika verksamheter i staden, säger Agneta Starfelt.

Hon hoppas att filmen kommer att bli så bra och intresseväckande att den inte bara kommer till användning i Göteborgs Stad, utan även kan säljas till andra kommuner eller fristående organisationer.

400 anmälda hittills

Filmen är framtagen av GRUL, upplevelsebaserat lärande inom Göteborgs kommunalförbund, på uppdrag av Jämställdhets- och mångfaldsgruppen och Levande historia i Göteborg.

Totalt har 1.600 chefer fått inbjudan till den 20 november. I dagsläget är cirka 400 anmälda.

– Det är klart godkänt, vi kan ta in max 800 personer, säger Agneta Starfelt.

41C0.jpg