När Amos Oz tankar kring fanatism landade i klass 3H på Polhemsgymnasiet blev diskussionen både livlig och genomtänkt. Engagemanget delades av deras lärare Ulla Adelöf och Inger Hjertén. När boken kom kände de att det här, det ska vi jobba med.

Allt började när bokpaketen med ”Så botar man en fanatiker” landade på svensklärarnas skrivbord. Den här typen av bokutdelningar är inte helt ovanliga, men den här kom med en genomarbetad pedagogisk idé. Inger och Ulla tyckte frågan om fanatism kändes angelägen och nappade.

– Det finns ju elever som uttrycker sig kategoriskt och säger att ”man ska döda alla homosexuella” eller ”man ska döda alla araber”, säger Ulla Adelöf. Hon hoppas att arbetet med boken kommer få eleverna att börja tänka på konsekvenserna av sådana åsikter, att de instinktivt reagerar när någon uttrycker sig så.

För Ulla är arbetet med boken inledningen på ett avsnitt om etik, som är en del av undervisningen i religion. Senare under veckan ska hon prata om vilka val man ställs inför som människa. I det sammanhanget kan fanatikerns väg tjäna som motpol till den öppna och toleranta världsbild skolan vill förmedla i sitt värdegrundsarbete.

”Vad menar vi med en fanatiker?”

Idag ska klassen jobba med den första delen av boken, det avsnitt som givit den sitt namn.

– Kan man bota någon som är en fanatiker och vad menar vi med att vara en fanatiker, det är den stora frågan? Det är vad vi ska diskutera idag, säger Inger och delar sedan upp klassen i sex mindre grupper som får varsin fråga att fördjupa sig i.

7AD2.jpgFanatismen är tyvärr en ständigt närvarande beståndsdel i den mänskliga naturen; en ond gen om man så vill, skriver Amos Oz.
Förklara vad du tror Amos Oz menar? Håller du med honom? Carl Eideland Janson, Alice Cullberg, Nicole Valkendorff borrar sig ner i den diskussionsfråga de blivit tilldelade:

– Han säger att vara en fanatiker är att bortse från den andres argument och inte lyssna, säger Carl.

Alice fyller i:

– Man ser bara en rak väg.

– Då kan man säga att ganska många är fanatiker, för vissa är ju väldigt övertygade. Det är ofta som man inte kan övertala någon. Det går in här och ut där, påpekar Nicole.

– Alla är lite sådana med någonting. Att man är så övertygad. Vad det än handlar om. Man kan säga att fanatism är en grövre form av övertygelse, säger Nicole och knyter ihop resonemanget.

Eleverna engagerar sig i den här typen av frågor

Ett konstant och ljudligt sorl kommer från de olika grupperna när temperaturen stiger i de diskussioner som påbörjats och som engagerar de flesta av eleverna. De båda lärarna går runt, ställer följdfrågor och driver på när det stannar av någonstans.

381A_2.jpg– Jag vet att får man bara upp ett intresse kan diskussionerna bli väldigt bra. De engagerar sig i den här typen av frågor, konstaterar Inger efter lektionen.

Samtidigt menar hon att det är viktigt att föra ner den här typen av ämnen på en nivå där det känns angeläget och där eleverna kan känna att det verkligen rör dem. Det är lätt att tycka att fanatismen ligger hos någon annan långt borta och att inte se det hos sig själv eller i sin närhet.

En ständigt närvarande beståndsdel

När Inger introducerade boken lektionen innan tog hon därför sin utgångspunkt i att vara ett fan till en fotbollsklubb. Hur och när kan det gå över till fanatism? Först efter att ha diskuterat frågan fick de ut boken. Engagemanget väcktes och sedan blev läsningen fokuserad.

– Det är som han säger, fast en ond gen kanske är fel ord, men i alla fall en ständigt närvarande beståndsdel. Vi kom ändå fram till att det finns grader av fanatism, som till exempel Nicoles Öis –hejande. Det är ju en viss form av fanatism, säger Carl.

Lektionen närmar sig sitt slut. Imorgon är det dags att diskutera Israel-Palestinafrågan som Amos Oz tar upp i bokens andra del. Den sista delen där Amos Oz berättar om sitt liv i Israel och om sitt arbete som författare, funderar Inger på att ta upp i svenskan till våren.

Läs också:
• Israeliske författaren Amos Oz kommer till Göteborg
[2009-01-14]
Bo Pellnäs mötte fanatismen på Balkan [2009-01-14]
Vardagsnära diskussion om fanatism bland Burgårdselever
[2009-01-14]