"Holodomor". Så kallar man i Ukraina den konstgjorda svältkatastrof folket utsattes för av Stalin i början av 1930-talet. Emigranternas hus uppmärksammar nu den i väst bortglömda historien med en utställning och besök av det idag 83-åriga ögonvittnet Stephan Adamenko som överlevde både Stalins och Hitlers terror.

”Ödets väg: minnen ur mitt händelserika och dramatiska liv!” heter boken som Stephan Adamenko skrev 1996 och som regissören Steven Spielberg några år senare baserade en dokumentärfilm på.

Folkmord genom artificiell massvält

I nästa vecka, på onsdag 3 september, kommer Stephan Adamenko till Emigranternas hus för att med egna ord berätta om hur han först lyckades undkomma Stalins terror i Ukraina, för att istället, nyss 17 år fyllda, deporteras till nazisternas tvångsarbetsläger i Tyskland.

2FFC.jpg
– Holocaust, alltså nazisternas utrotning av judar under andra världskriget, är ju relativt välkänt, men holodomor, folkmordet på det ukrainska folket som Stalin genomförde på 1930-talet, vet vi nästan ingenting om här i väst, säger Roger Bodin på Emigranternas hus.

Därför visar man nu, tillsammans med Ukrainska Sällskapet i Göteborg, utställningen ”Holodomor – ett folkmord genom artificiell massvält i Ukraina 1932-1933”.

”Historiska kopplingar till Georgien”

– Stalin behövde få in kapital till sin militära upprustning och sålde hela skördarna från det bördiga Ukraina till väst, vilket ledde till en enorm, så att säga konstgjord svältkatastrof i Ukraina, säger Roger Bodin, som dessutom kan se hur utställningen har blivit dagsaktuell i och med utvecklingen i Georgien.

– Ukraina hade också ambitioner att bli en fri stat gentemot dåvarande Sovjetunionen, och hölls därför naturligtvis också i ett hårt politiskt grepp av Stalin. Man kan definitivt se historiska kopplingar och paralleller till det som har hänt den senaste tiden i Georgien, säger Roger Bodin.

”Bidra till tolerans och förståelse”

Utställningen om Ukrainas historia och besöket av Stephan Adamenko passar enligt Roger Bodin väl in i Emigranternas hus uppdrag.

– Hela vår verksamhetsidé är att bidra till tolerans och förståelse mellan olika grupper av människor, och visa på likheter mellan historiska in- och utvandringar med dagens. Ukrainas historia och Stephan Adamenkos livsöde är avskräckande exempel på vad som händer om toleransen mot medmänniskan inte finns, säger Roger Bodin.

349C.jpg

Häst under hungerstiden. Bilden togs av ingenjör Vinerberg.

Fotnot:
Stephan Adamenko besöker Emigranternas hus onsdagen den 3 september klockan 18. Anmälan till föredraget, då bland annat Steven Spielbergs dokumentärfilm visas, görs på mailadressen roger@emigranternashus.se eller telefon 031-13 00 51