Det behövs mer mod och civilkurage i samhället. Nu har alla ungdomar från årskurs sju och uppåt chansen att berätta om goda förebilder i en skrivartävling. Det är interreligiösa rådet som står bakom tävlingen.

Interreligösa rådet består av företrädare för judendom, kristendom och islam som träffas och samverkar.

– Redan på vårt första möte under 2007 bestämde vi att vi ville arbeta för en ickevåldskultur. Vi kände alla en oro för ungdomskriminalitet och drogmissbruk och ville på något sätt belysa detta, säger Marika Palmdahl, projektledare för interreligiöst arbete i Svenska kyrkan.

Inlämning senast 1 april

Första tanken var att skriva en bok om det, men istället valde man en annan väg – att inbjuda till en skrivartävling om goda förebilder.

Tävlingen pågår fram till 1 april då bidragen senast ska ha kommit in. Berättelsen ska handla om människor som riskerar något för att hjälpa andra på något sätt. Den får vara högst 1.000 ord lång.

– Vi kommer sedan att välja ut några av bidragen till en bok som ska vara klar till bokmässan 2009, säger Marika Palmdahl.

Skrivartävlingen stöds också av Göteborgs Stad Levande historia.

Fotnot:
Mer information om tävlingen finns på länken längst ner i artikeln.
Texten kan skickas till mod@svenskakyrkan.se.