Vernissage 14 april. Vad visste Sverige och svenskarna om Förintelsen när den pågick och hur agerade vi? Fram till 10 december visas utställningen Sverige och Förintelsen på Stadsbiblioteket. Den lyfter fram enskilda individers mod, men också dåtidens rädsla och passivitet.

Utställningen Sverige och Förintelsen är producerad för Forum för levande historia. Nu lämnar utställningen Stockholm och ger sig ut i landet. Första stopp är Göteborg och utställningshallen på Stadsbiblioteket. Den 14 april invigs utställningen med en vernissage klockan 16–17.

Petra Mårselius, överintendent vid Forum för levande historia, inviger och Marcel Rådström, pedagog vid samma ställe, ger en introduktion av utställningen.

– Det har snart gått 80 år sedan de tyska koncentrationslägren befriades och andra världskriget avslutades, men ännu är vi i Sverige inte klara med Förintelsen. Det känns nu inspirerande att utställningen fortsätter till Göteborg. Vi behöver alla dra lärdom av historien för att förstå vikten av att stå upp för demokratin och allas lika värde varje dag, säger Petra Mårselius.

Komplex bild

Utställningen, som kommer att visas till den 10 december, rymmer vittnesmål med intervjuer, filmklipp och texter. Besökaren får också se fotografier och olika föremål. Utställningen är uppdelad i tre olika tidsperioder mellan 1933 och 1946. Fokus ligger på bland annat neutralitets- och handelspolitik, antisemitism och flyktingmottagande.

Bokhandlare Åbergs skyltfönster med antisemitisk propaganda, Stockholm 1941. Foto: Historisk Bildbyrå / Karl Sandels samling

– Poängen med utställningen är att bilden är komplex. Vad visste man under olika tidsperioder? Vad gjorde Sverige med den informationen man hade? Borde vi ha gjort något annorlunda? Det finns inget enkelt svar, säger Martin Holmquist, programsamordnare på Stadsbiblioteket.

Under våren och hösten gör timanställda pedagoger flera guidade visningar för skolelever från årskurs 8 och gymnasiet.

– Intresset har varit stort och vårens visningar är nästan fullbokade.

Författarbesök på trappscenen

Under våren finns det också ett antal programpunkter kopplade till utställningen.

Tisdag 2 maj kommer ekonomen och författaren Kenneth Hermele till Trappscenen. Han har skrivit boken Inte som lamm till slakt – judiskt motstånd under Förintelsen, där han beskriver det motstånd som fanns hos judarna i många och varierande former.

Tisdag 16 maj är ämnet på Trappscenen Nordisk högerextremism från 1918 till i dag. Robin Andersson Malmros från Segerstedtinstitutet presenterar den nya rapporten When neo-nazis march on Norwegian streets, you hear a lot of Swedish.

– Det kommer även erbjudas guidade visningar för allmänheten, som går att boka via Stadsbibliotekets hemsida. Under hösten kommer fler program anordnas på temat, säger Martin Holmquist.

Utställningen Sverige och Förintelsen visas med stöd från Levande Historia i Göteborg.