Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2016-12-12]

Levande laboratorium ska förändra upplevelsen av att bli gammal

Japanskt-svenskt forskningssamarbete. Johanneberg Science Park är en av parterna i ett internationellt forskningsprojekt för att utveckla och testa innovativa sätt att möta utmaningarna med en åldrande befolkning.

Tillsammans med Linnéuniversitetet har Johanneberg Science Park fått forskningsmedel från statliga Vinnova för att samarbeta med Tokyos Universitet och andra japanska aktörer i ett internationellt projekt. Tillsammans ska de skapa ett så kallat transnationellt living lab, ett ”levande laboratorium” för att utveckla nya tjänster och produkter som ska underlätta ett aktivt åldrande.

Motverka ensamhet och ålderssegregering
– Det är väldigt spännande. Vår roll är att bidra med ett näringslivsperspektiv och erfarenheten av att i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle utveckla living-lab miljöer medan Linnéuniversitetet står för forskningsdelen, säger Eva Pavic på Johanneberg Science Park.

Forskningsprojektet har bland annat som mål att hitta lösningar som ska motverka ensamhet bland äldre och ålderssegregering.

Johanneberg Science Parks arbete kommer kopplas till forsknings-, innovations- och utvecklingscentret All age hub. All age hub ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation.

All age hub är under utveckling med Johanneberg Science Park är värdorganisation och Göteborgsregionens kommunalförbund där Göteborgs Stad ingår som projektägare.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Översyn av Göteborgs Stads modell för föreningsbidrag och Göteborgsförslag om att ompröva Västlänken var två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 21 augusti. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling