Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2016-12-12]

Levande laboratorium ska förändra upplevelsen av att bli gammal

Japanskt-svenskt forskningssamarbete. Johanneberg Science Park är en av parterna i ett internationellt forskningsprojekt för att utveckla och testa innovativa sätt att möta utmaningarna med en åldrande befolkning.

Tillsammans med Linnéuniversitetet har Johanneberg Science Park fått forskningsmedel från statliga Vinnova för att samarbeta med Tokyos Universitet och andra japanska aktörer i ett internationellt projekt. Tillsammans ska de skapa ett så kallat transnationellt living lab, ett ”levande laboratorium” för att utveckla nya tjänster och produkter som ska underlätta ett aktivt åldrande.

Motverka ensamhet och ålderssegregering
– Det är väldigt spännande. Vår roll är att bidra med ett näringslivsperspektiv och erfarenheten av att i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle utveckla living-lab miljöer medan Linnéuniversitetet står för forskningsdelen, säger Eva Pavic på Johanneberg Science Park.

Forskningsprojektet har bland annat som mål att hitta lösningar som ska motverka ensamhet bland äldre och ålderssegregering.

Johanneberg Science Parks arbete kommer kopplas till forsknings-, innovations- och utvecklingscentret All age hub. All age hub ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation.

All age hub är under utveckling med Johanneberg Science Park är värdorganisation och Göteborgsregionens kommunalförbund där Göteborgs Stad ingår som projektägare.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Gamla Göteborg

Beslut i kommunstyrelsen

Göteborgs Stads servicepolicy, återremiss för ärendet om projekt Skeppsbron samt återremiss för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet var något av det som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 31 januari

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling