Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Tema trygghet

[Publicerad 2004-04-27]

Lokal statistik över bilbrott finns nu på Internet

I Göteborg anmäldes förra året drygt 20.000 bilbrott, det vill säga bilstöld, försök till bilstöld och inbrott i bil. Foto: Anna Jolfors

Nu går det att följa bilbrottsligheten i Göteborg, stadsdel för stadsdel, månad för månad. Det är Brottsförebyggande rådet som lanserat en ny funktion på sin webbplats med sökbar statistik över anmälda bilbrott och prognoser för förväntade bilbrott i Sveriges alla kommuner.

– Göteborgs kommun har varit ganska hårt drabbat av bilbrott om man jämför med övriga kommuner, och framförallt med övriga städer, säger Henrik Santesson, utredare på Brottsförebyggande rådet i Stockholm.

Positiv trend

Under 2003 anmäldes 20.353 bilbrott, det vill säga bilstöld, försök till bilstöld och inbrott i bil, i Göteborgs Stad. Det kan jämföras med Stockholms kommun, med betydligt fler invånare, där 22.566 bilbrott anmäldes under samma tid.

– Det är ganska anmärkningsvärda siffror för Göteborgs del. Men även om man har en hög nivå i Göteborg i absoluta tal, jämfört med övriga landet, så finns det helt klart en positiv trend. säger Henrik Santesson.

Förra året anmäldes närmare 200.000 bilbrott i Sverige vilket var 16 procent av den totala anmälda brottsligheten.

Det nya statistikverktyget har BRÅ tagit fram på uppdrag av regeringen för att motverka bilbrottsligheten.

Fortsatt nedåt i Gunnared

Som Vårt Göteborg tidigare rapporterat så sjönk antalet anmälda bilbrott i stadsdelen Gunnared med 20 procent mellan 2001 och 2003.

– Gunnared ligger under de förväntade värdena hittills i år. Trots att vi redan beräknat att man kan förvänta lägre siffror så ligger Gunnared under vår prognos, det går fortfarande ner, säger Henrik Santesson.

Hela Västra Götaland hamnade 5,5 procent under den förväntade siffran för 2003.

Mer statistik på nätet senare i år

– Tidigare har statistiken funnits men få poliser och brottsförebyggare har känt att de haft tid och möjlighet att använda den. Nu har vi börjat ta fram och servera den, både för allmänheten och för lokala brottsförebyggare och polis. Nu kan man på ett väldigt tydligt sätt se lokalt när man kan förvänta sig höga siffror och sätta in specifika insatser, säger Henrik Santesson.

Prognoserna som BRÅ gör grundar sig på de tre föregående årens siffror. Henrik Santesson tar Västerås som exempel på en kommun som arbetat framgångsrikt med prognoserna och gjort insatser under de perioder då prognosen visat på många brott.

Senare i år kommer också BRÅ:s statistik över övriga anmälda brott att bli tillgänglig på Internet.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling