Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Trafik

[Publicerad 2002-01-23]

Lundby vill ha satsning på kollektivtrafiken på Norra Älvstranden

Lundby stadsdelsnämnd var vid sitt senaste möte positiv till planerna på en så kallad sommarstad vid Sannegårdshamnen på cirka 800 lägenheter.

Det blir fyra- till femvåningshus och vid östra Eriksberg planeras stadsradhus med tre våningar samt ett 12 vånings punkthus.

Kollektivsatsning

Nämnden anser att det är nödvändigt med en kraftig satsning på kollektivtrafiken i området. Nämnden vill också ha mer miljövänliga transporter för att klara riktmärken för luftkvalitet, buller och en god miljö.

Nämnden vill också att järnvägen – Hamnbanan – dras en annan väg för att området ska bli mer trivsamt. På Hamnbanan går all godstrafik och farligt gods till hamnarna.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling