Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Trafik

[Publicerad 2017-03-13]

Malin mötte cyklister på Cykelmässan

Mycket folk och synpunkter. Hallå där Malin Månsson, trafikplanerare på trafikkontoret! Första helgen i mars representerade du Göteborgs Stad på cykelmässan – hur var det?

– Det var roligt! Mycket folk, jag hörde att det var 10 000 besökare. Jag stod i trafikkontorets monter fredag och lördag, och det var ett stort intresse från cykelintresserade som hade synpunkter och kom med konstruktiva förslag. Jag var också med i ett samtal tillsammans med vår stadsarkitekt Björn Siesjö, representanter för Västsvenska handelskammaren och Cykelfrämjandet samt politiker från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen om hur vi ska arbeta för att uppnå stadens målsättning om att cyklandet ska tredubblas fram till 2025.

Vad fick ni för frågor i montern?
– Det är mycket frågor om vinterväghållning – varför vi inte saltar, när vi ska ta upp gruset och sånt där. Många har också synpunkter på specifika platser, som Stenpiren. Där är det många cyklister som har åsikter sedan det nya resecentrumet invigdes i fjol. Anledningen är att det är ett av stadens viktigaste cykelstråk, samtidigt som det har beslutats att prioritera fotgängare och kollektivtrafikresenärer framför cyklar. Under våren kommer vi göra studier och intervjuer för att lära oss mer om hur platsen uppfattas av göteborgarna, och dra lärdom inför framtida projekt. Det var också en del frågor om så kallade cykelöverfarter.

Vad är det?
– Man kan säga att det är som ett övergångställe fast för cyklister. Cyklarna har företräde framför bilisterna, som måste stanna, och det är speciella skyltar och märken i vägbanan. Möjligheten till cykelöverfarter infördes för två år sedan, men vi har inte byggt några i Göteborg ännu eftersom det bland annat har saknats nationella riktlinjer om var och hur de ska användas. Men nu tas riktlinjer fram både nationellt och här i Göteborg, så det är på gång. Vid de så kallade cykelpassagerna, som vi i dag har i staden, är det i de flesta fall cyklisten som är skyldig att stanna och ge företräde åt bilisterna, men det är det många som inte känner till. Men oavsett vem som har företräde så bygger allt i stadstrafiken på samspel, så det allra viktigaste är att alla trafikanter visar hänsyn, håller koll och tittar på varandra.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling