Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Vård & omsorg

[Publicerad 2018-05-15]

Många mår bättre tack vare Göteborgs Stads aktivitetshus

Psykiskt välbefinnande kartlagt. En mätning visar att det psykiska välbefinnandet ökade med nästan 38 procent efter endast ett halvår hos deltagare som har sysselsättning i något av Göteborgs Stads fem aktivitetshus. De positiva effekterna är ännu fler och många personer går vidare till studier och arbete.

Varje vecka besöker mellan uppemot 700 personer något av de fem aktivitetshusen i Göteborgs Stad. Där erbjuds sysselsättning, ett sammanhang och stöd i att hitta vägen till arbete och studier för den som lever med psykisk ohälsa.

Sedan en tid tillbaka har man börjat mäta effekten som verksamheterna har på psykiskt välbefinnande hos sina deltagare.

Jämfört deltagare
Deltagare har fått fylla i sitt självskattade välbefinnande, känslan av meningsfullhet, gemenskap, självförtroende, att styra sitt liv och att känna sig trygg. Ungefär 100 nya deltagare har jämförts med runt 150 personer som har deltagit i aktivitetshusen i mer än ett halvår.

Resultaten av mätningarna visar att nästan 38 procent av de deltagare som varit där under ett halvår hade högre självskattat välbefinnande än de som just börjat i verksamheterna.

– Detta visar att det vi erbjuder i form av aktivitet, sammanhang och gemenskap har effekt på psykiskt välbefinnande i sin helhet. Man börjar tro på sin förmåga och känner att man kan påverka sin livssituation, säger Per-Anders Olsson, enhetschef för aktivitetshusen vid social resursförvaltning.

Framgångsrik metod
Aktivitetshusen erbjuder dagligen olika aktiviteter, som matlagning, musik, konsthantverk och träffar på olika teman. Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge man kan vara med.

Verksamheterna arbetar med den evidensbaserade metoden Individual placement and support (IPS), som stödjer människor med psykisk ohälsa ut i arbete och studier.

– Ungefär 40 procent av de vi börjar jobba med utifrån IPS går vidare till arbete eller studier, säger Per-Anders Olsson.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling