Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Näringsliv

[Publicerad 2019-01-23]

Mer containergods i Göteborgs Hamn

Foto: Göteborgs Hamn

Återhämtning efter konflikten 2017. Under 2018 ökade antalet containrar som transporterades via Göteborgs Hamn med 110000 – en ökning med 17 procent jämfört med 2017. Men containervolymerna är fortfarande mindre än 2016.

Också antalet containrar som fraktades via järnväg ökade under 2018 – med 13 procent närmare bestämt. Totalt transporterades 753000 containrar via Göteborgs Hamn, varav 398000 via järnväg. Ökningen av containergods under 2018 kan till stor del förklaras med att volymerna 2017 var ovanligt låga på grund av konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och bolaget APM Terminals som driver containerhamnen. Men även om mycket av containerfrakten kom tillbaka under 2018 så nådde man inte upp till samma nivåer som 2016.

Antalet kryssningsfartyg som anlöpte Göteborg ökade något – från 40 anlöp 2017 till 43 2018.

För roro-enheter (trailers och annat rullande gods), nya bilar, energiprodukter och passagerare var förändringarna mellan 2017 och 2018 små.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för Vallgraven 12/kvarteret Härbärget vid Brunnsparken, redovisning av arbetet med åldersvänliga Göteborg och Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 12 juni. . Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling