Göteborg ska få ytterligare 1.800 nya papperskorgar nästa år, för att minska nedskräpningen. Och satsningen på växtspaljéer mot klotter fortsätter. Det är några följder av den budget för Trygg, vacker stad som klubbades av park- och naturnämnden på onsdagen.

– I år räknar vi med att placera ut 900 nya papperskorgar och 2010 blir det alltså dubbelt så många, jämnt fördelade mellan stadsdelarna, säger projektledare Ingvar Brattefjäll.

Skadegörelsen ska bli mindre

Trygg, vacker stad är en samverkansform mellan nämnderna för trafik, byggnad och park- och natur. Liksom för andra nämnder i Göteborg gäller här ett sparbeting på fem procent. Å andra sidan beviljade kommunfullmäktige i somras ett extra tillskott på tio miljoner kronor för nästa år.

Det innebär att Trygg, vacker stad har 48,5 miljoner till driften och 13 miljoner till investeringar under 2010. Det mesta satsas på att minska nedskräpning och skadegörelse, bland annat alltså med hjälp av fler papperskorgar och växtspaljéer på utsatta väggar som inbjuder till klotter.

– Transformatorstationer eller stora betongväggar kan bli finare om man klär dem med träribbor och låter något grönt växa där. Och samtidigt blir det svårare för klottrarna, säger Ingvar Brattefjäll.

Stadsdelar rustas upp

Arbetet med mindre upprustningar ute i stadsdelarna ska också fortsätta. Nästa år har turen kommit till Linnéstaden, Kärra-Rödbo, Torslanda och Lärjedalen.

– Det handlar om gångvägar eller andra ytor som kan behöva en upprustning, kanske ny beläggning eller justerade kantstenar. Inga jättepengar för varje stadsdel, utan småjobb som släpar efter av olika anledningar, säger Ingvar Brattefjäll.

”Upprustningsturnén” var en idé som dök upp när staden skulle göras fin inför EM i friidrott 2006. Den görs i samarbete med trafikkontoret och respektive stadsdel.

I centrala staden fortsätter samarbetet med fastighetsägarna i Innerstaden. Här ingår till exempel den pågående upprustningen av Domkyrkoplan.

En satsning görs också på gång- och cykelstråk och på att skapa bättre belysning på primära gångstråk.

Trygg, vacker stads budget har också klubbats av trafiknämnden, formellt ska den också gå fastställas av byggnadsnämnden.