Samverkan för renare city. Det finns 3 700 papperskorgar i Göteborg, trots det är nedskräpning ett problem. Därför arrangeras en skräpmorgon den 10 april – i år kallad Tour de skräp – där politiker, handlare, fastighetsägare och tjänstepersoner går runt i centrum och plockar skräp.

Tour de skräp är en ny version på det som tidigare kallats Städmorgon i centrum. Den 10 april är det dags och i år blir det en rundtur i skräpets tecken. Arrangemanget startar på Götaplatsen och sedan är det dags på en ”plomenad”, plocka skräp och promenera samtidigt, till tre olika stationer runt om i city.

– Under Tour de skräp vill vi sätta ljuset på hur nedskräpat det är i centrum och prata om vad vi kan göra för att uppmuntra göteborgarna att faktiskt använda alla de papperskorgar som finns, säger Maria Börgeson projektledare för Tour de skräp, på park- och naturförvaltningen

Omöjligt att städa ikapp
Bakom arrangemanget står den relativt nybildade föreningen Göteborg Citysamverkan där Göteborgs Stad, Avenyföreningen, Innerstaden Göteborg och Nordstan samfällighetsförening arbetar tillsammans för att utveckla staden.

– Centrum är göteborgarnas vardagsrum. Det är här alla möts och där vi också vill ha det fint, säger Maria Börgeson och konstaterar att nedskräpning är en viktig fråga, såväl för göteborgare som för staden och de olika aktörer som är verksamma här.

– Ett stort problem är fortfarande fimpar. Och det blir inte bättre. Vi har extra fokus i år på hur vi ska jobba för att minska nedskräpningen med just fimpar.

Ungefär 100 personer brukar vara med på arrangemanget och Maria Börgeson hoppas på lika god uppslutning i år.

– Vi vill förmedla både till dem som är med på Tour de skräp och till alla göteborgare att man aldrig kan städa ikapp. Om vi vill ha det renare i vår stad måste vi slänga rätt från början.