Målet uppnått på halva tiden. I början av 2012 satte kommunfullmäktige upp det tuffa målet att det skulle finnas minst 100 eldrivna personbilar i stadens fordonsflotta år 2015. Sedan dess har utvecklingen gått snabbare än någon vågat drömma om och redan nu, två år innan ”deadline”, är målet nått.

– ”Det kan bli svårt!” tänkte jag lite pessimistiskt när målet om 100 elbilar sattes upp, men nu har vi redan klarat av det. Det är en fantastisk utveckling! Nu behöver vi nya mål! säger Ove Erikson, vd på Gatubolaget och därmed ansvarig för stadens fordon.

Men det är inte bara Gatubolaget som ligger bakom elbilarnas framgångsrika intåg. Göteborg Energi har bidragit med laddstationer på Parkeringsbolagets ytor och trafikkontoret har samordnat alltihopa. Och framförallt: de kommunala förvaltningarna och bolagen har varit på hugget och bytt ut sina gamla fossilbilar så fort de fått chansen.

– Alla stadsdelsförvaltningarna har elbilar idag. Till en början var kanske någon lite tveksam, men sedan har ryktet snabbt spridit sig om hur pålitliga och bra bilarna är, och nu hör man bara positiva röster om hur roligt det är att kunna bidra till utvecklingen, säger Ove Erikson.

Nya modeller i rask takt
Att vara en föregångare som sätter fart på marknaden är nämligen en av avsikterna med det uppsatta målet, förutom den självklara ambitionen att minska de egna utsläppen. Och fart på marknaden har det verkligen blivit.

– Förutom eldriften har vi stränga krav på trafiksäkerheten på bilarna, så hittills har vi bara bedömt att två modeller levt upp till våra samlade krav: Nissan Leaf och Volvo C30. Men just nu håller en rad andra stora tillverkare på att introducera nya elbilar på marknaden, så utbudet växer. Förhoppningsvis bidrar det också till att priserna på bilarna sjunker, så att det blir lättare även för privatpersoner att skaffa elbil, säger Ove Erikson, som trots de höga inköpskostnaderna hävdar att elbilen är god ekonomisk investering.

Slut på ”räckviddsångest”
– En elbil kostar runt 300 000 kronor att köpa, inklusive supermiljöbilspremien från staten på 40 000 kronor, men driftskostnaden är bara 1,50 kronor per mil, så jämfört med en fossil-bil tjänar man in merkostnaden på bara några år.

”Räckviddsångesten” som många har hänvisat till tidigare är inte heller längre aktuell, enligt Ove Eriksson. Dels har bilarnas och batteriernas prestanda nu höjts så pass att deras räckvidd på cirka 15 mil per full laddning vida överstiger behovet hos åtminstone kommunens fordon, dels har utbyggnaden av 170 laddstationer runt om i Göteborg sett till att ett piggt batteri aldrig är långt borta.

Samtidigt är det inte bara personbilarna med eldrift som blir allt vanligare på stadens gator. 60 hybridbussar i Västtrafiks färger rullar redan omkring i Göteborg, liksom Renovas sopfordon. Trafikkontorets miljöchef Anders Roth håller med Ove Erikson om att eldriften inte bara är bra för miljön, utan också för plånboken.

Njutning i och utanför fordonet
– För Västtrafiks bussar som rullar väldigt många mil är det en bra affär, eftersom den billiga driften sparar in den högre inköpskostnaden. Sopfordonen kör inte lika långt, men å andra sidan bidrar eldriften till betydligt lägre bullernivåer inne i bostadsområdena där de kör, säger Anders Roth, som över huvud taget uppskattar både de små och stora elfordonens tysta framfart.

– Elbilarna är helt underbara att köra. Komforten är något helt annat än i en bil med förbränningsmotor, och tvärtom vad de flest tror så är prestandan i flera fall bättre, till exempel vad gäller accelerationen från stillastående. Den som inte har testat att köra en elbil borde verkligen göra det, säger Anders Roth.

På tisdag 10 december tog hälso- och sjukvårdsteamet i Angered emot den 100:e elbilen vid en ceremoni på Angered arena.